Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 Proiecte ale APM Vrancea

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2010-09-01 13:38:59
Ultima actualizare: 2013-07-30 09:09:34

                            

        

 

 

Comunicat de presă

                     

 

 

Data : 29 Iulie 2013

UN NOU PROIECT DE MEDIU ÎN JUDEŢUL VRANCEA

 

         În perioada 15.06.2013-15.12.2015 , Agenţia pentru Protecţia Mediului Vranceaimplementează  proiectul Imbunătăţirea managementului Siturilor de Interes Comunitar ROSCI0026 Cenaru si ROSCI0216 Reghiu Scruntaru”, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin programul POS Mediu 2007-2013 axa Prioritară 4  , în valoare de 1381133.33 Lei.

Proiectul vizează ariile protejate ROSCI0216 Reghiu Scruntaru/Rezervaţia naturală 2.820 Pădurea Reghiu - Scruntaru si ROSCI0026 Cenaru /Rezervaţia naturală  2.815. Pădurea Cenaru şi are ca scop  menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes conservativ prin elaborarea planurilor de management integrat pentru ariile naturale protejate şi dezvoltarea unei atitudinii favorabile a populaţiei locale faţă de activitatea de protejare a diversităţii biologice  şi a conceptului de dezvoltare durabilă în situri Natura 2000 .

Obiectivele proiectului vizează :

 1. Fundamentarea, elaborarea şi aprobarea Planurilor de Management Integrat pentru ariile naturale protejate: ROSCI0026 Cenaru si Rezervaţia Naturală Pădurea Cenaru cod 2815 si ROSCI0216 Reghiu Scruntaru si Rezervaţia Naturală Pădurea  Reghiu Scruntaru cod 2820
 2. Informarea şi conştientizarea comunităţilor locale in vederea creşterii implicării acestora în managementul siturilor Natura 2000 şi promovarea zonei 

Rezultate aşteptate :

 1. 2planuride managementaprobatedeautoritatea competentăde mediu
 2. 538 hade suprafaţă ce beneficiază de măsurile de protecţie şi conservare
 3. 2 SCI arii naturale protejate cu plan de management în vigoare
 4. Creşterea gradului de informare şi de conştientizare a grupurilor ţintă
 5. Măsuri de conservare pentru 7 specii de interes comunitar
 6. Măsuri de conservare pentru 4 habitate de interes comunitar

 

Pe teritoriul Uniuni Europene au fost identificate 9 regiuni biogeografice. Între ţările membre şi candidate la UE, România deţine una din cele mai mari diversităţi biogeografice. Pe teritoriul României se găsesc 5 regiuni biogeografice: continentală (cea mai comuna), alpină (în ţările cu zone montane), panonică (se gaseşte în Ungaria şi ţările vecine), pontică (doar in România şi Bulgaria), stepică (doar in România). De menţionat că pe teritoriul României se află peste jumatate din suprafaţa Muntilor Carpaţi, cei mai extinşi si mai salbatici munti din Europa, identificaţi ca una dintre cele mai importante ecoregiuni la nivel global, ce gazduieşte aproape jumatate din populaţia de carnivore mari a Europei (urs, lup, râs).

Acest  proiect este o primă etapă în îmbunătăţirea managementului Siturilor de Interes Comunitar ROSCI0026 Cenaru si Rezervaţia Naturală Pădurea Cenaru cod 2815 si ROSCI0216 Reghiu Scruntaru si Rezervaţia Naturală Pădurea  Reghiu Scruntaru cod 2820 prin elaborarea planurilor de management integrat pentru ariile naturale protejate şi dezvoltarea unei atitudine favorabile a populaţiei locale faţă de activitatea de protejare a diversităţii biologice  şi a conceptului de dezvoltare durabilă in situri Natura 2000 . Va fi necesar să se identifice surse de finanţare pentru aplicare tuturor măsurilor de management identificate pentru urmatorii 5 ani. De asemenea este necesar ca odată cu dezvoltare capacităţii de administrare a acestor arii protejate să se poată identifica şi aplica un set de măsuri minime de conservare pentru menţinerea statutului de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ.

Demersurile intreprinse anterior sunt semnificative în ceea ce priveşte conservarea carnivorelor mari, aceste arii protejate facand parte din arealul de implementare a trei proiecte majore finantaţe de Comisia Europeana în cadrul programului LIFE.        Proiectele au avut ca scop conservarea populaţiilor viabile de urs, lup si râs prin inventarierea habitatelor favorabile, monitorizarea acestor specii, crearea unei reţele ecologice locale integrată in reţeaua Natura 2000.

Principala valoare adăugată a proiectului o constituie  realizarea planurilor de management şi aplicarea celor mai bune practici necesare menţinerii/refacerii stării de conservare a speciilor şi habitatelor în armonie cu interesele socio-economice locale.

Desfăşurarea unor activităţi privind monitorizarea speciilor si habitatelor  în scopul îmbunătăţirii  managementului şi a atingerii obiectivelor de conservare vor asigura o permanentă implicare a custodelui in managementul ariei protejate si la transferul unor cunoştinţe practice către tot personalul implicat. Dealtfel cunostinţele acumulate, protocoalele şi planurile de monitorizare vor putea fi transferate şi catre alte situri.

Implementarea proiectului va duce la realizarea , în timp , a unor relaţii de parteneriat cu organizaţii cu expertiză naţională şi internaţională în domeniul activităţilor de conservarea biodiversităţii. Beneficiarii realizării planului de management vor fi autorităţile competente de protecţia mediului la nivel local şi regional şi autorităţile locale, precum şi administratorii siturilor Natura 2000 din zona proiectului. In acelaşi timp, vor beneficia indirect toate comunităţile locale de pe suprafaţa proiectului, precum şi agenţii economici care desfăşoară activităţi în zonă, prin existenţa unui instrument clar de administrare.

 

Director Executiv

 

VALENTIN  LOGODINSCHI

 

 

 

Date de  contact:       Manager proiect :    Adrian Colin

Responsabil R.P.C. : Rodica Bongeag

Str. Dinicu Golescu nr.2, Focsani, Jud.Vrancea

Tel: 0237 216812

Fax :      0237 239584

Website: http://apmvn.anpm.ro/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
 • Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

„Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali”

In perioada  cu 15.01.2010– 20.12.2013 Agentia pentru Protecţia Mediului Vrancea in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Covasna ,Agentia pentru Protectia Mediului Harghita, Asociatia Pentru Conservarea Diversitatii Biologice – Vrancea , Asociatia pentru Conservarea Valorilor Naturii – Harghita va implementata un nou proiect finanţat de Comisia Europeană, Directoratul General Mediu prin programul LIFE+ „Cele mai bune practici şi acţiuni demonstrative pentru conservarea populaţiei de Ursus arctos din zona central-estică a Carpaţilor Orientali” .

 

Scopul proiectului:

Scopul proiectului: Conservarea celui mai reprezentativ eşantion al populaţiei de Ursus arctos din România, prin implementarea celor mai bune practici şi acţiuni demonstrative în zona central-estică a Carpaţilor Orientali

Obiectivele proiectului

 • Menţinerea actualului statut de conservare al populatiei carpatice de urs brun, prin aplicarea în arealul proiectului a celor mai bune practici şi activităţi demonstrative şi promovarea acestora la nivel naţional.
 • Prevenirea declinului populaţiei de urs brun, datorat braconajului, habituării şi mortalitatii juvenile.
 • Prevenirea şi reducerea conflictelor dintre urs şi localnici.
 • Menţinerea actualului statut de conservare în cele 15 situri Natura 2000 suprapuse arealului proiectului.

Rezultate asteptate:

 • Evaluarea statutului actual de conservare al populaţiei de urs brun în cele 15 situri Natura 2000 suprapuse proiectului
 • Reducerea numarului de exemplare de urs recoltate de vanatori in cadrul cotei de interventie asupra nivelului populatiei;
 • Elaborarea, editarea şi diseminarea către managerii unitatilor cinegetice a unui manual privind metodele optime de evaluare cantitativă şi calitativă a populaţiilor de urs brun;
 • Optimizarea masurilor de conservare ale speciei tinta la nivelul proiectului, odata cu obtinerea de catre gestionari a informatiilor referitoare populatia de urs brun din fiecare unitate de management cinegetic;
 • Reducerea cazurilor în care soluţia este uciderea unor exemplare, prin promovarea unor măsuri alternative si extinderea la nivel naţional a experienţei dobândite în cadrul proiectului.
 • Metodologie standarizată pentru evaluarea riscurilor în ceea ce priveşte urşii problemă şi urşii habituaţi
 • Salvarea unor exemplare de ursi braconati la nivelul intregului areal al proiectului;
 • Diminuarea numarului de ursi problema ucisi si relocarea acestora;
 • Reducerea conflictelor cu localnicii prin indepartarea ursilor habituati;
 • Reducerea numărul exemplarelor de urs habituati prin preluarea şi reabilitarea puilor ursoaicelor problemă;
 • 30 de sisteme de garduri electrice montate anual la culturi agricole, stane si ferme apicole de pe raza intregului areal al proiectului;
 • Reducerea pagubelor la minim 20 de culturi agricole, stane si ferme apicole pe an prin utilizarea unor sisteme si substante repelente;
 • Reducerea nivelului pagubelor la nivelul intregii suprafete a proiectului;
 • Reducerea conflictelor dintre urs si localnici;
 • Promovarea in randul  fermierilor a celor mai bune practici de reducere a pagubelor produse de ursi;
 • Reducerea fragmentării şi degradării habitatelor prin realizarea unor propuneri de asigurare a conectivitatii siturilor Natura 2000 dedicate conservarii speciei Ursus arctos.
 • Diminuarea atitudinii ostile ale localnicilor fata de ursi si fata de siturile Natura 2000, prin valorizarea produselor locale

 

Proiecte finantate prin Programul Life – Nature finalizate in Judetul Vrancea

 Agentia pentru Protecţia Mediului Vrancea a implementat în perioada 1 septembrie 2002 – 30 noiembrie 2005 proiectul „Conservarea in situ a carnivorelor mari din judeţul Vrancea” LIFE02NAT/RO/8576, finanţat de Comisia Europeană, Directoratul General Mediu prin programul LIFE III – LIFE Nature. Proiectul a avut drept scop conservarea, administrarea şi refacerea populaţiei viabile de carnivore mari aparţinând speciilor Ursus arctos, Lynx lynx şi Canis lupus ca parte a ecosistemelor judeţului Vrancea şi în coexistenţă cu populaţia locală.

Recunoscand rezultatele obtinute prin implementarea proiectului precum si importanta protectiei acestor specii pentru populatiile europene , Comisia Europeana finanteaza un nou proiect in judetul nostru . Astfel incepand cu 1 noiembrie 2005 Agentia pentru Protecţia Mediului Vrancea a inceput implementarea unui nou proiect finanţat de Comisia Europeană, Directoratul General Mediu prin programul LIFE III – LIFE Nature , „ Intarirea sistemului de protectie a carnivorelor mari in judetul Vrancea” .

Bugetul total al proiectului este de 577989 Euro din care contributia UE este de 346793 Euro (60%) .

Perioada de implementare : 1 noiembrie 2005 – 30 noiembrie 2009 .

            Scopul proiectului : intarirea actualului sistem de protectie a populatiilor de urs , lup si ras din judetul Vrancea si corelarea retelei de protectie a carnivorelor mari cu Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000 .

 

Obiectivele proiectului :

 •       Sa include ariile protejate din reteaua locala pentru protectia carnivorelor mari in Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000
 •       Sa implementeze planurile de management a ariilor protejate incluse in reteaua locala pentru protectia carnivorelor mari in concordanta cu cerintele Retelei Ecologice Europeana Natura 2000 si in consens cu planul local pentru protectia carnivorelor mari
 •       Sa previna declinul populatiilor de carnivore mari prin stoparea braconajului direct sau indirect
 •       Sa previna conflictele dintre carnivorele mari si populatia locala
 •       Sa constientizeze beneficiile socio-economice generate de includerea ariilor protejate in sistemul Natura 2000

 

Rezultate:

 •       Cresterea eficientei activitatilor de protectie a carnivorelor mari odata cu includerea ariilor protejate in Reteaua Ecologica Europeana Natura 2000
 •       Controlul mortalitatii populatiilor de carnivore mari datorita conflictului cu populatia locala prin crearea unei Unitati Mobile de Interventie si a unui Centru pentru Reabilitarea si Monitorizarea Carnivorelor Mari
 •       Imbunatatirea sistemului de management al ariilor protejate din cadrul retelei locale de protectie a carnivorelor mari prin elaborarea si implementarea unor planuri de management realizate in concordanta cu cerintele sistemului Natura 2000 si planul local de management a carnivorelor mari
 •       Asigurarea functionarii Parcului Natural Putna – Vrancea ca element cheie al sistemului de protectie a carnivorelor mari
 •       Implementarea unor sisteme de protectie a stanelor si culturilor agricole in zonele populate de carnivore mari
 •       Derularea unei campanii de constientizare a vulnerabilitatii carnivorelor mari si a beneficiilor socio-economice implementarea sistemului Natura 2000 in judetul Vrancea

 

Avand in vedere ca din cei 4817 kmp ai judetului Vrancea peste 45% sunt habitate cu favorabilitate maxima pentru carnivorele mari iar Muntii Vrancei reprezinta al doilea areal ca densitate de carnivore mari din Romania , impactul acestor proiecte in procesul de conservare a carnivorelor mari va fi ,

 

 

 

 

„Măsuri participative pentru conservarea amfibienilor în Parcul Natural Putna-Vrancea”

Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea este partenera Asociatiei pentru Conservarea Diversitatii Biologice intr-un proiect intitulat „Măsuri participative pentru conservarea amfibienilor în Parcul Natural Putna-Vrancea” , finantat de catre Fundatia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc si APEMIN Tusnad . Proiectul se deruleaza in perioada 15.02.2009 – 15.03.2010 . Scopul proiectului este de conservare pe termen lung a speciilor de amfibieni prioritare din Parcul Natural Putna-Vrancea prin reducerea fragmentării habitatelor si constientizarea actorilor locali asupra rolului ecologic si importantei acestor specii în functionarea ecosistemului.

De ce un asemenea proiect ? Datorită relatiei foarte strânse lor cu mediul în care trăiesc ce se realizează prin pielea foarte sensibilă, precum si datorită limitării lor la anumite tipuri de habitate si ciclului lor de viată ce le fortează să depindă atât de mediul terestru cât si de cel acvatic, amfibienii reprezintă în acest moment cel mai amenintat grup de specii la nivel global. Parcul Natural Putna-Vrancea găzduieste 12 specii de amfibieni din totalul de 19 specii înregistrate în România. Specii precum Triturus cristatus, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla arborea, si Rana dalmatina sunt strict protejate prin Conventia de la Berna. Speciile Triturus cristatus, Triturus montandoni si Bombina variegata sunt specii enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE fiind mentionate în fisa standard a sitului de importantă comunitara Putna-Vrancea ce face parte din reteaua ecologică europeană Natura 2000 (cod sit ROSCI0208). Alte specii fac obiectul legislatiei românesti privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei (O.G 57/2007) .

Impreuna pentru arii protejate si dezvoltare durabila”

De asemenea Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea este partenera Asociatiei pentru Conservarea Diversitatii Biologice si Primariei comunei Andreiasu intr-un nou proiect intitulat „Impreuna pentru arii protejate si dezvoltare durabila” , finantat de catre Mecanismul Financiar al Spatiului Economic (SEE) – Fondul pentru Organizatii Neguvernamentale . Proiectul se deruleaza in perioada 10.01.2009 – 10.01.2010 , scopul proiectului fiind cel de dezvoltare durabila a comunitatilor rurale de pe Valea Milcovului, prin reabilitarea si promovarea ariei protejate “Focul Viu” si a celorlalte situri Natura 2000, ca destinatii turistice.

S-a realizat reabilitarea infrastructurii de vizitare a rezervatiei naturale Focul Viu. Aceasta actiune vizeaza refacerea in totalitate a structurilor existente in perimetrul ariei protejate. Au fost refacute treptele scarii ce permite accesul in rezervatie. De asemenea a fost construit in totalitate adapostul de ploaie cu o forma traditionala, zidul de piatra care inconjoara zona de autoaprindere a gazelor naturale precum si spatii de odihna si recreere. Intreaga infrastructura a fost astfel realizata incat sa nu fie afectat peisajul ariei protejate, se vor utiliza numai materiale locale, naturale: piatra cioplita, nisip, bustean brut, cherestea nefasonata. Nu s-au  utilizat vopseluri a caror culori sa degradeze din punct de vedere estetic aria protejata. Se vor utiliza substante ecologice de protectie a lemnului. Prin atingerea obiectivelor din proiect , Valea Milcovului are sansa sa devina un important punct de atractie turistica si sa se alature comunitatilor rurale din Romania, a caror dezvoltare durabila se bazeaza pe utilizarea valorilor capitalului natural. Deasemenea masurile de protectie implementate vor contribui la protejarea intregii suprafete aflate in regim de conservare. Mai mult decat atat, promovarea rezervatiei naturale Focul Viu va fi conectata cu celelalte arii protejate de interes national si european aflate pe principalele cai de acces.

Alte proiecte derulate de catre ONG –uri in parteneriat cu APM Vrancea

 

 • Centru Comunitar Pentru Salvarea Si Ingrijirea  Animalelor Salbatice (octombrie 2004- octombrie 2005)
 • Aquis Comunitar Pentru Arii Protejete Europene (octombrie 2006 – octombrie 2007)
 • Centru Zonal De Tratament Si Ingrijire Pentru Animale Salbatice (octombrie 2006 – octombrie 2007)
 • Masuri De Conservare Si Management A Ariei Protejate Lunca   Siretului – Sit De Interes Comunitar Din Judetul Vrancea (2005-2006)
 • Lupii Si Comunitatile Locale Din Judetul Vrancea  (septembrie 2005 – septembrie 2006)

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.