Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Decizia etapei de incadrare - PROIECT

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2014-10-24 10:27:26
Ultima actualizare: 2014-10-24 10:27:26

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE-  PROIECT

(afisat in data de: 23.10.2014

 

                          Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de catre  S.C. GDF SUEZ  ENERGY  ROMANIA S.A., inregistrata la APM Vrancea cu  nr. 8597/08.10.2014, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului      nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.10.2014, ca proiectul de investitii : ,, Extindere retea si bransament gaze naturale – municipiul Focsani, str.SALCAMULUI, Nr. 13;  T. 30, P. 153 – beneficiar: COMAN CLAUDIU FLORIN-propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Focsani, str. Salcamului,  nr. 13; judetul Vrancea  -  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

                         Justificarea prezentei decizii :

 

               Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

 

a) Proiectul se incadreazain prevederile H.G.  nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 13(a);

 

           b) Caracteristicile proiectului

 

      1) Marimea proiectului:

Situatia existenta - In prezent imobilul apartinand d-lui Coman Claudiu Florin, situat in localitatea Focsani, str. Salcamului, nr.13 –T30/P153,jud.Vrancea, nu este alimentat cu gazenaturale, cladirea  fiind existenta.

            Pe strada Salcamului, ce intersecteaza str. Cuza Voda, exista conducta de distributie gaze naturale R.P. (PE-Dn63mm), conform planului de situatie anexat.       

                        Categoria de importanta a constructiei este „C” (constructii de importanta normala).

                            

Situatia proiectata - Pentru alimentarea cu gaze naturale combustibile a imobilului situat in localitatea Focsani, str. Salcamului, nr.13 –T30/P153,jud.Vrancea, s-a propus extinderea conductei de distributie gaze naturale R.P, existente pe str.Salcamului,cu un tronson din teava PE100 SDR 11SR EN 4437, Dn 63 mm x 5,80 mm, de lungime totala L = 12. 00m.

            Conducta de distributie gaze naturale nou proiectata, va functiona in regim de redusa presiune, dar va fi proiectata si supusa probelor de presiune pentru a functiona pe viitor in regim de medie presiune. Distantele amplasarii conductei fata de alte repere( cladiri, utilitati existente in zona, alte obstacole) vor fi luate in considerare dupa aceleasi considerente, adica pentru a functiona pe viitor in regim de medie presiune.                                                                                  

Baza legala - La  baza  intocmirii  prezentului proiect au  stat  urmatoarele :

- Acordul de acces la sistemul de distributie al gazelor naturale, eliberat de S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE SRL

- Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTDPEE -2008

- Certificatul de urbanism eliberat de Primaria  Municipiului Focsani

 

Descrierea lucrarilor           - Alimentarea cu gaze naturale a imobilului situat in localitatea Focsani, str. Salcamului, nr.13 –T30/P153, judetul  Vrancea, se va realiza prin extinderea conductei de distributie gaze naturale, existente pe str. Salcamului, cu un tronson de conducta din polietilena PE 100 SDR 11- Dn 63 mm, in lungime totala de L= 12,00 m, respectiv instalatie de racordare si de utilizare, nou proiectate, amplasate pe str. Salcamului.

Conducta de gaze naturale nou executata se cupleaza cu conducta din polietilena PE 100 SDR 11, Dn 63 mm,existenta,cu o mufa electrofuzibila PE - Dn 63 mm, iar la capat va avea un dop de polietilena,electrofuzibil, Dn 63 mm(fitingurile de polietilena sunt conform standardelor:EN ISO15494, EN 1555-3, EN 12201-3). Imbinările prin sudură vor fi efectuate numai de sudori autorizaţi ISCIR, pentru conducte din otel, respectiv PEHD si vor corespunde clasei de calitate II, urmand ca sudurile sa se controleze vizual si nedistructiv, rezultatele consemnandu-se in buletine de verificare.

Inainte de executarea sapaturii se vor efectua sondaje in vederea stabilirii prezentei altor retele edilitare subterane, coordonarii traseului retelei de gaze si asigurarii distantelor de siguranta minime precizate de normele tehnice NTPEE-2008. Intersectia conductei de gaze cu alte conducte subterane se va face perpendicular pe axul acestora la distantele impuse de NTPEE-2008.

       Santul pentru montarea conductei de gaze naturale va avea latimea minima de 0,4 m si adancimea de 0,9 m (de la generatoarea conductei), traseul conductei fiind coordonat cu instalatiile subterane existente in zona. Fundul santului se niveleaza, se curata de pietre si se acopera cu un strat de nisip de 10 cm si granulatia 0,3 – 0,8 mm.

Gropile pentru sudurile de pozitie vor avea lungimea de 1,2 m, latimea cu 0,6 m mai mare decat santul si adancimea de 0,6 m sub partea inferioara a conductei. Conducta se va monta pe un pat de nisip, cu grosimea minima de 10 cm. 

            Conducta de polietilena va fi insotita de un fir trasor din cupru(conductor monofilar  de sectiune 1,5 mm2 si izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere de minim 5 kv, montat de-a lungul acesteia si legat la capacul GN aferent dopului de capat) si o banda de protectie din PVC, galbena, inscriptionata << Gaz naturale – Pericol de explozie >> cu latime min. 15 cm, montata la 35 cm, deasupra acesteia

                   Prezenta conductei subterane se marcheaza obligatoriu de catre constructor,prin montarea unor placute inscriptionate cu regimul de presiune, tipul materialului tubular, distanta masurata in orizontala intre axul conductei si placuta/borna si  adancimea de pozare a conductei.

            Placutele insriptionate (de ex.  GNPR-PE, L = 2,0 m, h= 0,9 m)se monteaza pe elemente de constructii, stalpi sau alte repere fixe ( in zona constructiilor) la distante maxime de 30,0 m intre ele. Pe traseele fara constructii, unde nu sunt pucte fixe pentru marcarea traseului, se monteaza borne inscriptionate, din teava sau beton,la distante de 150,0m intre ele.    

                   Umplerea santului se va face cu pamant maruntit sau nisip, in staturi de grosimi mici, de max. 20 cm,cu compactare dupa fiecare strat(la compacatarea manuala) sau conform prevederilor(din cartea utilajului) in cazul compactarii mecanice.Compactarea mecanica se va realiza numai dupa realizarea stratului minim de protectie a a conductei, stabilit in functie de adancimea de actionare a utilajului la gradul de compactare maxima.

            Dupa finalizarea lucrarii se va aduce la starea initiala suprafata terenului afectat de sapatura, conform autorizatiei de construire ce va obtinuta de investitor inaintea inceperii lucrarilor.

Rezistenta si stabilitate  - Conducta de distributie se va executa din polietilena de inalta densitate , PE100_SDR11-SR-EN_4437.                                                                                                            Adancimea de montaj a conductei va fi la cel putin 0.9m, masurata de generatoarea superioara a conductei pana la cota terenului amenajat

-Materialele, armaturile si echipamentele folosite vor corespunde cerintelor de calitate impuse  si vor fi insotite de certificate de calitate.

 

siguranta in exploatare  - se vor respecta distantele impuse de SR 8591/97 fata de celelalte canalizatii subterane, atat pe verticala cat si pe orizontala

- Distanţele minime ale conductei de presiune redusă faţă de alte gospodării subterane, construcţii sau obstacole vor fi:

-clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite.......2,0m

-clădiri fără subsoluri...............1,0m

-canale pentru retele termice, canale pentru instalatii tefonice.................................1,0m

-conducte de  canalizare............................................................................................1,5m

-conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice montate direct in sol /caminele acestora.....0,5m

-camine pentru retele termice, telefonice si canalizare, statii sau camine subterane in constructii independente .........................................................................................1,0m

-linii de tramvai pana la sina cea mai apropiata .......................................................0,5m

-copaci.......................................................................................................................0,5m

-stalpi.........................................................................................................................0,5m

 

Siguranta la foc -In dreptul sudurilor se va monta o rasuflatoare pentru carosabil, fixata in beton, in cazul in care conducta de distributie este montata in spatiul verde, se va monta rasuflatoare gaze spatii verzi.

Sanatatea oamenilor si protectia mediului -este asigurata prin realizarea celorlalte cerinte.

Probe si verificari- Probele de rezistenta si etanseitate se efectueaza conform NTPEE - 2008,  cu aer comprimat la o presiune p = 9,0 bar (proba de rezistenta), respectiv p = 6,0 bar (proba de etanseitate).

Timpul de realizare a probei de rezistenţă la presiune este de 1 oră, iar pentru proba de etanşeitate la presiune este de 24 de ore.

Probele de presiune se vor  efectua de catre personal autorizat (atestat) de catre BRML, cu aparate de masura cu inregistrare continua si verificarea metrologica in termen de valabilitate. Inregistrarea parametrilor se face pe diagrama si se dateaza  si semneaza de catre responsabilul metrolog, instalatorul autorizat al constructorului, beneficiar si contin lungimea si diametrul conductei precum si datele de indentificare si verificare ale aparatelor. Inregistrarea parametrilor de presiune si temperatura pe diagrama sau pe protocolul tiparit dat de echipamentul electronic, constituie dovada probelor de rezistenta si de etanseitate.

 

Receptia tehnica si punerea in functiune - Receptia tehnica si punerea in functiune a conductei de gaze naturale se efectueaza in conditiile mentionate in NTPEE - 2008, de operatorul licentiat al sistemului de distributie prin specialisti delegati la cererea instalatorului autorizat al executantului. Receptia tehnica se efectueaza prin verificarea: documentelor de receptie, a calitatii lucrarilor si concordantei cu proiectul avizat, efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate de catre executant in prezenta delegatului operatorului licentiat al sistemului de distributie.   

            Punerea in functiune a conductei de distributie se va realiza in baza procesului verbal de receptie tehnica, numai dupa efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate si dupa incheierea contractului de furnizare gaze naturale. Cuplarea noii conducte la sistemul in functiune se face dupa receptionarea lucrarii de catre Operatorul SD si prezentarea cartii tehnice conform legislatiei in vigoare. Cuplarea se va face pe baza unui program de lucru intocmit de Executant si aprobat de Operatorul SD.

            2)Cumularea cu alte proiecte - nu este cazul.

         3)Utilizarea resurselor naturale - nu este cazul.

 

         4)Productia de deseuri:  -   Activitatea de baza pentru realizarea obiectivului de investitii-extindere retea gaze naturale  produce deseuri de polietilena.

            Deseurile rezultate din activitati  secundare sunt: -deseuri menajere. Aceste deseuri se evacueaza sau colecteaza si  valorifica corespunzator  prin refolosirea sau predarea la puncte autorizate conform normelor in vigoare (cu respectarea  H.G.  nr. 856/16.08.2002).

         5)Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort    - Lucrarile de montaj si exploatare a retelei de gaze de redusa presiune nu se constituie in surse de zgomot care sa afecteze fondul existent, si asa ridicat datorita circulatiei  autovehiculelor pe str. Popa Sapca deoarece sapatura se poate face manual in cea mai mare parte sau mecanic.

    6)Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate -             Titularul de proiect va lua masurile necesare,  in vederea prevenirii accidentelor. Pentru lucrarile de extinderi de conducte si bransamente, organizarea de santier presupune urmatoarele:

 • Asigurarea unui loc de depozitare a materialelor
 • Asigurarea vestiarelor si locului de luat masa
 • Asigurarea unei toalete pentru muncitori (toaleta de tip ecologic).

          La finalizarea investitiei amplasamentul va fi refacut conform retetei de refacere a amplasamentului, care urmeaza a fi eliberata de Primaria Municipiului Focsani.

 

c) Localizarea proiectului:

 

1)Utilizarea existenta a terenului: Terenul (strazile si trotuarul) este situat in intravilanul municipiului Focsani, si apartine domeniului public administrat de Primaria municipiului Focsani, conform Certificatului de Urbanism nr. 782/30.09.2014.                                                                                       

             Strazile si trotuarul fac parte din categoria de folosinta: strazi, alei; si sunt destinate circulatiei rutiere si pietonale; iar terenul face parte din categoria de folosinta curti – constructii, cale de acces.

 

        2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora- nu este cazul.

 

        3)Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

              a)   Zonele umede – nu este cazul;

              b)   Zonele costiere – nu este cazul;

              c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

              d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul.

              e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate - nu este cazul;

              f)  Zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a-III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica – nu este cazul;

                g) Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite - nu este cazul;

              h)  Ariile dens populate - nu este cazul;

               i)  Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

 

       d) Caracteristicile impactului potential:

 

1)Extinderea impactului - aria geografica si numarul persoanelor afectate- nu este cazul.

2)Natura transfrontiera a impactului- nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului- in perioada de executie a proiectului impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

4)Probabilitatea impactului- nesemnificativ.

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului- In perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  parametrii anteriori.

          

            Deoarece emisiile de poluanti in aer, apa si sol sunt deosebit de reduse si se incadreaza in normativele in vigoare, iar apele uzate, menajere, evacuate in canalizare (unde exista instalatii de canalizare) indeplinesc conditiile prevazute de Normativul C90/1983 nu este cazul implementarii unui sistem propriu de monitorizare a factorilor de mediu.

              Riscul major al activitatii de transport gaz metan este explozia.Toata dotarea, organizarea, exploatarea, supravegherea, controlul si conducerea sistemului national de transport gaze naturale conlucreaza pentru a preintampina exploziile de gaz metan.De altfel, riscul producerii acestor explozii este mai mare in incinte inchise  decat in cel de distributie    propriu-zis in care au acces numai specialistii special instruiti si echipati.

 • Impactul produs asupra apelor - Realizarea retelei de gaze naturale din punctul de racordare  nu intervine asupra morfologiei vreunui curs de apa sau bazin hidrografic.

            Respectand parametri tehnologici optimi, precum si indicatorii cuprinsi in normativele in vigoare se apreciaza ca montarea si exploatarea retelei de gaze naturale medie presiune determina un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu APA.

 

 •  Impactul produs asupra solului si vegetatiei  - Activitatile desfasurate in timpul pozarii retelei de gaze naturale , a exploatarii acestuia pot influenta solul prin executarea sapaturii si unor scapari de gaze accidentale putin probabile. Se apreciaza ca operatiunea de pozare a conductei nu aduce efecte negative majore solului.            Exploatarea normala a conductei de gaze naturale nu induce efecte negative asupra solului.In caz de accidente aparute la locurile de imbinare, sau prin aparitia de pori cu dimensiuni diferite, pana la 9mm, pe traseul conductei apar usoare efecte negative .

            Pe traseul de montaj al conductei vor fi amplasate rasuflatori pentru evitarea acumularilor de gaze in sol rezultate in urma unor evenimente exceptionale care pot afecta integritatea conductei(seisme puternice,etc.).

            Gazele naturale degajate in sol temporar in caz de accidente pot avea efecte negative asupra vegetatiei prin inhibare sau distrugere partiala.Degajarile directe in atmosfera influenteaza negativ vegetatia intr-o masura mult mai mica.

            In concluzie, se apreciaza ca montarea si exploatarea retelei  de gaze naturale determina un impact negativ nesemnificativ asupra factorului de mediu SOL.

 • Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator -Normativele în vigoare privind execuţia şi exploatarea reţelelor de distribuţie gaze au rolul de a preveni declanşarea unor accidente sau avarii cu impact major asupra sanatatii populatiei si mediului înconjurător.

 

                   Imbinările prin sudură vor fi efectuate numai de sudori autorizaţi ISCIR, pentru conducte din otel, respectiv PEHD si vor corespunde clasei de calitate II, urmand ca sudurile sa se controleze vizual si nedistructiv, rezultatele consemnandu-se in buletine de verificare.

            Lucrarile vor fi conduse de un instalator autorizat in lucrari de gaze naturale si vor respecta prevederile proiectului si reglementarilor in vigoare, efectuand toate verificarile pe parcursul executiei impuse de acestea.Rezultatele verificarilor(executarea sudurilor, respectarea distantelor de siguranta fata de alte instalatii,traversarea traseelor altor instalatii,adancimea de pozare a conductei) se consemneaza in procesul verbal de lucrari ascunse semnat de instalatorul autorizat al executantului, operatorul de distributie si beneficiar, conform NTPEE-2008.

Acolo unde săpăturile se vor executa in carosabil, pentru semnalizarea şantierului se vor folosi indicatoare rutiere precum: drum in lucru, ocolire, balize reflectorizante, drum ingustat, reducere viteza, alte pericole.

Şanţurile săpate vor fi prevăzute cu sprijiniri şi podeţe pentru pietoni în dreptul trotuarelor şi pe carosabile pentru vehicole. Gropile de poziţie se vor ingradi, iar şantierul va fi semnalizat si cu banda de avertizare ( alb cu roşu ).

            In vederea asigurării condiţiilor normale de exploatare a retelei de  gaze naturale, trebuie să se execute periodic următoarele lucrări :

 • supravegherea tehnică
 • revizii curente şi periodice
 • întreţinere
 • reparaţii

            Supravegherea tehnică are rolul să menţină în bună stare de exploatare conducta şi să permită semnalarea în cel mai scurt timp a defectelor apărute (pierderi de combustibil prin rasuflatori).                                                            

 

               Conditiile de realizare a proiectului:

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare, a avizelor de specialitate  si a indicatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 782/ 30.09.2014;  eliberat de Primaria municipiului Focsani, judetul Vrancea.
 • Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.
 • Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.
 • Nu se vor face depozite de materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titular.
 • Proiectul se va realiza cu respectarea distantelor minime admise fata de cladirile si retelele existente in zona. La intersectia cu alte retele subterane se vor folosi tuburi de protectie.
 • Suprafetele afectate se vor aduce la starea initiala cu o societate specializata in lucrari de drumuri.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructie si a deseurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie  astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona.  
 • In cazul in care lucrarile propuse afecteaza retelele de utilitati amplasate in zona de siguranta a drumului (apa, canal, cablu TV) se va obtine in prealabil acordul detinatorilor retelelor respective.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
 • Se va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor  accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin.(3) din H.G.  nr. 445/2009.

 

 • Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

*  O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 modificata si completata cu O.U.G. nr.164/2008 (M.O. 1196/30.12.2005 si M.O. 586/  06.07.2006);

STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

 

               Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.