Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 proiect acord de mediu

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2011-06-28 08:13:19
Ultima actualizare: 2011-06-28 08:13:19

ACORD DE MEDIU –proiect

 

Nr.      din      

 

Ca urmare a cererii adresate de SC OMV PETROM SA – ASSET IX MOLDOVA SUD , cu sediul în Buzău, str. Transilvaniei nr. 1, jud. Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 2730/24.03.2011, in urma analizării documentelor transmise, verificării amplasamentului , in baza : Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după parcurgerea etapelor procedurale, consultarea autoritatilor publice cu responsabilitati in domeniul protecţie mediului, a publicului, se emite:

 

ACORD DE MEDIU

 

pentru proiectul “ Forare si echipare a sondei 20 Adjud ”din extravilan , com. Homocea, sat Lespezi, T56, P 495, jud. Vrancea, în scopul stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului care prevede:

I. Descrierea proiectului, lucrările prevăzute de proiect, inclusiv instalaţiile şi echipamentele:

Sonda 20 Adjud, sonda de explorare gaze , se va amplasa pe teritoriul judeţului Vrancea, localitatea Homocea in extravilan, pe un teren închiriat temporar de la Primăria comunei Homocea, conform contract de închiriere nr. 252616/2011. Suprafaţa totala închiriata este de 12982 mp ( din care 9379 mp pentru careul sondei si 3603 mp pentru drumul de acces si culoarul colector ), destinaţia terenului fiind teren arabil.

Coordonatele sondei 20 Adjud in sistem Stereo 70 sunt : X = 520150,57; Y = 672131,75 .

Durata lucrarilor de realizare a sondei este de circa 110 zile iar adâncimea de foraj este de 3180 m TVD.In vederea realizării obiectivului sunt prevăzute a fi executate următoarele etape :

 • organizarea de şantier;
 • executarea lucrărilor de pregătire si organizare prin lucrări de construcţii – montaj , in legătura cu instalaţia de foraj;
 • executarea lucrărilor de foraj propriu-zise;
 • încheierea procesului de foraj;
 • demobilizarea instalaţiilor de foraj si anexelor;
 • transportul acestora la alta locaţie sau la baza de reparaţii;
 • executarea lucrărilor de probare a stratelor si pregătirea sondei pentru exploatare;
 • executarea de lucrări pentru redarea terenului disponibilizat prin reducerea careului sondei, de la dimensiunile necesare de foraj la cele necesare procesului de exploatare, vechilor proprietari, in circuitul iniţial, prin lucrări de reconstrucţie ecologica.

Activitatea de pregătire si organizare consta in lucrări destinate amenajării drumului de acces la sonda, amenajării careului sondei, precum si lucrări pentru protecţia mediului, aferente instalaţiilor de foraj.

Accesul spre locaţia sondei se realizează din drumul judeţean DJ 119 A (Costişa – Lespezi), prin execuţia unui tronson de drum nou in lungime de 277 m.

Elementele geometrice in plan orizontal ale drumului sunt: lungime: 277,00 m; latime parte carosabila: 4,00 m; acostamente: 2 x 0,50 m.

Amenajarea drumului de acces se prevede astfel:cu imbracaminte din dale in zona racordării cu drumul judeţean, pentru curăţirea autovehiculelor la intrarea in drumul judeţean; cu imbracaminte din macadam pe restul drumului pana la intrarea in careu.

Sistemul rutier proiectat al drumului este compus din:

- la racordarea cu drumul judeţean, pe o lungime L = 25,00 m: 18 cm imbracaminte din dale; 2 cm strat de nisip de egalizare; 20 cm strat din piatra sparta; 10 cm strat din balast;

- restul drumului de acces, cu o lungime L = 252,00 m, pana la careul de foraj:10 cm imbracaminte din macadam; 30 cm strat din piatra sparta; 10 cm strat din balast;

Pentru amenajarea careului sondei sunt prevăzute următoarele lucrări:

- decopertarea pe o grosime de 40 cm si depozitarea stratului vegetal in incinta careului sondei, acesta constituind depozitul de sol vegetal care se va folosi la redarea terenului; terenul decopertat se nivelează la o singura cota si se compactează pana la obţinerea gradului de compactare (98 %);

- amenajarea sistemului rutier interior si al platformelor tehnologice, compus din:18 cm imbracaminte din dale; 2 cm strat de nisip de egalizare; 20 cm fundaţie de piatra sparta; geogrila tx160; 10 cm strat de balast.

- montarea barăcilor pe dale; suprastructura acestora va fi executata dintr-un strat de balast compactat;

- asigurarea colectării si evacuării apelor meteorice se realizează prin execuţia unui sant săpat in teren natural in lungime de 343 m si adâncime de 1,20 m, scurgerea apelor pluviale se va realiza direct in doua habe de colectare ape meteorice;

- scurgerea apelor reziduale se face printr-un sant betonat in lungime de 90 m si H = 1,24 m, ce se descărca intr-o haba de 24 m3;

- amplasarea in interiorul careului de foraj in poziţie semiingropata a habei de reziduuri, având capacitatea de 40 m3. Pentru amplasarea habei se vor excava circa 80 m3pamant, haba amplasându-se pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm. Înainte de montaj haba se va hidroizola cu doua straturi de soluţie bituminoasa. Pentru evitarea unor accidente haba va fi împrejmuita si se va proteja cu un capac;

- montarea habelor pentru depozitarea/prepararea cantităţilor suplimentare de fluid de foraj;

- pentru depozitarea detritusului rezultat din foraj, instalaţia este prevăzuta cu doua habe metalice cu o capacitate totala de 72 m3 (2 x 36 m3), aşezate in poziţie semiingropata in imediata vecinătate a sitelor vibratoare;

- la gura sondei se va construi un beci betonat (2,30 m x 2,20 m x 2,20 m = 11,13 m3), care are rolul de a permite montarea capului de coloana si al instalaţiei de prevenire, precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona găurii de sonda, precum si de pe podul instalaţiei de foraj;

- pentru depozitarea si manipularea materialelor si substanţelor utilizate in procesul tehnologic, in condiţii de siguranţa si conform Normelor Tehnice de Securitate, se prevede o baraca de chimicale dotata cu platforma de protecţie;

- la terminarea lucrărilor de foraj si punere in producţie se va amenaja careul de exploatare prin echiparea sondei pentru producţie, restul suprafeţei redându-se in circuit la parametrii anteriori; daca rezultatele sunt negative, întreaga suprafaţa se va reda in circuit;

- se va asigura sonda împotriva unor accidente neprevăzute (manifestări, erupţii libere etc.) prin respectarea programului de construcţie, cimentare si echipare cu prevenitoare de erupţie de 210 atmosfere.

Pentru activitatea de foraj se va utiliza instalaţia de foraj tip F 320 Termica.

Durata lucrărilor de realizare a sondei este de circa 110 zile. Probele de producţie se vor efectua cu instalaţia de foraj. Durata de realizare a probelor de producţie este de circa 10 zile, după care, daca rezultatele sunt pozitive , sonda intra in producţie.

In procesul tehnologic de foraj al sondei se utilizează fluidul de foraj preparat de către executantul forajului - care este un terţ autorizat -, in incinta sediului acestuia, este transportat de către acesta la locul de utilizare, iar excesul este recuperat de către acesta si depozitat pe amplasamentul firmei. OMV PETROM nu prepara sau depozitează fluid de foraj pe teritoriul sau, ci numai utilizează acest produs prin intermediul terţilor autorizaţi, care-l si prepara, depozitează, recuperează si utilizează.

Cantitatea suplimentara necesara de fluid de foraj este preparata in habe de suprafaţa, sub agitare continua cu ajutorul unor bustere; acesta este preluat din habe de pompele instalaţiei, pompat prin prăjini in gaura de sonda, de unde se reîntoarce prin spaţiul inelar, in haba dinaintea sitelor vibratoare si circuitul se repeta.

Circulaţia fluidului de foraj este in sistem închis, existând in permanenta un control pe cantitatea de fluid vehiculat. Tot circuitul fiind închis, nu exista pierderi sau scurgeri de fluid de foraj.

Detritusul generat de sapa de foraj este transportat de fluid la suprafaţa, trecut prin site vibratoare si colectat in haba de detritus. Din aceasta haba, detritusul rezultat este tras cu o pompa, centrifugat, floculat, apa rezultata se întoarce in haba de preparare, iar detritusul este transportat in vederea depozitarii si reciclării, la Staţia de Tratare/Neutralizare agreata de OMV PETROM pentru incinerare sau se poate stoca in zona pentru refolosire la alte sonde.

Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavând un caracter poluant deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

Cantitatea de fluid de foraj va fi minimizata prin utilizarea unui sistem de curatire a fluidelor care permite recircularea acestora după îndepărtarea impurităţilor si tratarea in vederea corectării proprietatilor acestuia.

Reţetele fluidelor de foraj sunt specifice fiecărui terţ care le utilizează, precum si funcţie de categoria stratelor geologice străpunse.

In general, in procesul tehnologic de forare a unei sonde sunt nominalizate următoarele produse chimice necesare la prepararea, întreţinerea si condiţionarea fluidului de foraj:

- NaOH, cu fraza de risc: R 36/38, având ca recomandare de prudenta: S 26-37/39-45 –, conform Anexa 6, a Hotărârii Guvernului României nr. 1408/04.11.2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase;

- Soda calcinata, cu fraza de risc: R 36, având ca recomandare de prudenta: S 22-26 –, conform Anexa 6, a Hotărârii Guvernului României nr. 1408/04.11.2008,

restul de componente neregăsindu-se in Anexa 2 „Lista substanţelor periculoase”, a Hotărârii Guvernului României nr. 1408/04.11.2008, privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor periculoase:Bentonita; CaCO3; Derivat de lignit; Biopolimer tip xanthan; Inhibitor de argila cu caracter amfoter; Amidon pregelatinizat; Paraformaldehida.

Conform documentaţiei tehnice a proiectului de foraj, pentru realizare obiectivului propus s-a adoptat următorul program de construcţie:

- Coloana de ghidaj.Se va tuba intr-un put săpat manual, centrata cu masa si cimentata pana la nivelul fundului beciului sondei. Aceasta coloana serveşte la protejarea fundaţiei instalaţiei de foraj împotriva infiltraţiilor, asigurând circulaţia fluidului de foraj către sitele vibratoare.

- Coloana de ancoraj Æ133/8 in ´900 m. Coloana de ancoraj are rolul de a izola formaţiunile slab consolidate si cu permeabilitate mare de la suprafaţa si va fi cimentata la zi. După tubajul si cimentarea coloanei, se va monta la gura puţului un sistem de etanşare si o instalaţie de prevenire a erupţiilor care va asigura desfăşurarea forajului pentru faza următoare in condiţii de securitate. Se recomanda ca siul acestei coloane sa fie fixat intr-un strat bine consolidat.

- Coloana tehnică Æ9 5/8 in ´2400 m. Aceasta coloana se va tuba la 2400 m, înainte de interceptarea limitei Sarmaţian, complex C1 / Sarmaţian bazal - adâncimea de tubaj se poate stabili prin urmărirea schimbării formei si litologiei detritusului, ce aparţine partii inferioare a Sarmaţianului, complexul C1 si sarmaţianului bazal - exista un pachet marnos cu o grosime de circa 64 m in baza Sarmaţianului mediu, cimentata cu nivelul la zi.

- Coloana de exploatare Æ7 in ´3180 m. Coloana de exploatare se va cimenta pana la 2600 m si permite executarea probelor de producţie si exploatarea acumulărilor de hidrocarburi cantonate in formaţiunile traversate (in Sarmaţian, Badenian, Dogger) in condiţii de securitate. Se va tuba după efectuarea investigaţiilor geofizice necesare.

Adâncimea exacta de tubaj precum si intervalul de perforat se va stabili de către beneficiar după interpretarea măsurătorilor geofizice executate la terminarea forajului sondei.

Sonda de explorare deschidere 20 Adjud are ca obiectiv cercetarea Sarmaţianului VIII: pachetele VIII - 3A si VIII - 3B in scopul punerii in evidenta a acumulărilor de gaze din rezervoarele grezoase si nisipoase ale acestora, in limita adâncimii de 3180 m.

Tehnologia de foraj aplicata este tehnologia forajului rotativ, cu circulaţie directa.

Sonda fiind de explorare, capacitatea de producţie s-a estimat la 100 000 Scm/zi.

După terminarea perioadei de exploatare, se vor executa lucrări de dezafectare a obiectivului, in vederea aducerii amplasamentului la starea pe care acesta a avut-o anterior procesului de execuţie a forajului de cercetare/producţie.

Alimentarea cu apa

Apa potabila se va asigura prin canistre de la o sursa care are avizul Direcţie de Sănătate Publica Vrancea si se va folosi pentru băut si grupurile sociale ( baie, bucătărie ) . Cerinţa de apa : Qcmax.zi = 0,93 mc/zi.

Apa tehnologica se va asigura din râul Siret, cu autovidanja, stocata in 6 rezervoare ( 5x20 mc si 1x40 mc). Distribuţia apei se va face prin claviatura de conducte la : prepararea fluidelor de foraj, preparareapastei de ciment, răcirea sistemelor mecanice si de frânare, rezerva PSI ( 5 rezervoare a cate 20 mc fiecare).

Regimul de alimentare cu apa industriala va fi temporar numai pe durata executării lucrărilor de foraj si a probelor de producţie.

Evacuarea apelor uzate si reziduurilor

Restituţii ape uzate: Q uzat med. zi = 30,16 mc/zi.

Apa de la sistemul de răcire a frânelor troliului de foraj si de la frâna hidromatica se va recupera intr-o haba de 5 mc din care se va evacua cu o pompa centrifuga in rezervorul de apa al instalaţiei si folosita in procesul tehnologic de săpare. Apa recuperata in haba de decantare reziduuri va fi evacuata cu o pompa centrifuga intr-un rezervor de 40 mc, de unde, prin conducta separata, va fi dirijata prin cădere libera la site, pentru tratarea fluidului de foraj. Apa utilizata la spălarea podului sondei va fi colectata in beciul sondei, apoi reintegrata in fluxul tehnologic de tratare a fluidului de foraj.

Detritusul rezultat din săpare se depozitează in habe metalice de 36 mc, după care va fi transportat la un depozit specializat pentru acest tip de deşeuri.

Noroiul de foraj si fluidul de foraj ce nu mai poate fi recirculat vor fi transportate la un depozit specializat pentru acest tip de deşeuri.

In zonele de ape de zacamant captarea acestora se va face in habe metalice, din care, in final, vor fi transportate cu mijloace auto, la sonda de injecţie 415 Burcioaia. 

La terminarea lucrărilor, fluidul de foraj recirculabil va fi transportat cu auto vidanja la o alta sonda, prin grija constructorului.

Apa uzate, rezultata din refularea sondei in timpul probelor de producţie se va acumula in habe de 20 mc, apoi va fi transportata la sonda de injecţie 415 Burcioaia.

Apele pluviale de pe suprafaţa careului sondei încărcate cu impuritati, vor fi colectate de un sant colector pereat cu placi de beton, care înconjura careul sondei si trimise intr-o haba metalica montata îngropat, de unde , după decantare, apa va fi utilizata la formarea fluidului de foraj.

Apele uzate menajere se vor colecta intr-un bazin etanş vidanjabil.

Instalaţia de foraj este acţionata termic (F 320 Termica) si nu se executa racord de înalta tensiune.

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor principali si auxiliari se va realiza cu ajutorul grupului electrogen aflat in dotarea instalaţiei.

 

II. Motivele şi considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele şi în legătură cu calitatea şi concluziile/recomandările raportului privind impactul asupra mediului şi ale participării publicului:

 1. Proiectul a fost supus procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private , anexa 2, pct. 2d si 2e .  Pentru realizarea acestui proiect, a fost elaborat un studiu de evaluare a impactului asupra mediului; concluziile raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului arata ca  in condiţiile respectării procesului tehnologic de foraj si a tuturor masurilor stabilite pentru protecţia apelor, a solului si subsolului, a vegetaţiei si a faunei forestiere, a aerului si a aşezărilor umane estimează ca impactul global produs de aceasta investiţie asupra mediului este redus si temporar .
 2. In cadrul şedinţei de dezbatere publica a Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, care a avut loc in data de 15.06.2011 la sediul Primăriei Homocea din com. Homocea, nu au fost observaţii din partea publicului.
 3. In urma analizei Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, s-a decis in şedinţa Comisiei de Analiza Tehnica din data de 23.06.2011 emiterea acordului de mediu.
 4. Motivele/criteriile pe baza cărora s-a ales alternativa, inclusiv de amplasament:Investiţia care se doreşte a se realiza  poate participa in mod favorabil, in perspectiva la dezvoltarea economica a SC OMV Petrom SA precum si la dezvoltarea economica a localităţii Homocea prin creşterea contribuţiei financiare a SC OMV PETROM SA la bugetul local .
 5. Respectarea cerinţelor comunitare transpuse in legislaţia naţionala : -
 6. Respectarea obiectivelor de protecţia mediului din zonă:Proiectul prevede masuri de protecţie (

      de diminuare a impactului ) pe factori de mediu cu respectarea prevederilor legislative in

            vigoare: Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate , Ordinul M.A.P.P.M nr. 462 / 1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei, Legea nr. 655/2001 privind protecţia atmosferei , Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 pentruaprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului, Ordinul 592/2002 privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul înconjurător.

      Realizarea investiţiei nu presupune activitati de dezafectare.

 1. Compatibilitatea cu obiectivele de protecţie a siturilor Natura 2000:

Nu s-au identificat in zona valori naturale, istorice, culturale, arheologice sau arii naturale protejate prevăzute in Ordonanţa de urgenta nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice.

 1. Zone cu regim special de protecţie :

Sonda 20 Adjud va fi amplasata in interiorul perimetrului de protecţie hidrogeologica a forajului F3 Lespezi dar in afara razei de influenta a forajului.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului elaborat de SC EURO ENVIROTECH SRL Ploieşti apreciază ca săparea sondei 20 Adjud nu are nici un impact hidrogeologic asupra forajului de alimentare cu apa a localităţii Lespezi din com. Homocea.

      Recomandările raportului privind impactul asupra mediului, elaborat de SC EURO

      ENVIROTECH SRL Ploieşti:

Pentru prevenirea poluării, cat si a protejării factorilor de mediu (sol, apa, aer) se fac următoarele recomandări:

- decopertarea pe o grosime de 40 cm si depozitarea stratului vegetal in incinta careului sondei, acesta constituind depozitul de sol vegetal care se va folosi la redarea terenului; terenul decopertat se nivelează la o singura cota si se compactează pana la obţinerea gradului de compactare (98 %);

- amenajarea sistemului rutier interior si al platformelor tehnologice, compus din:18 cm imbracaminte din dale; 2 cm strat de nisip de egalizare; 20 cm fundaţie de piatra sparta; geogrila tx160; 10 cm strat de balast.

- montarea barăcilor pe dale; suprastructura acestora va fi executata dintr-un strat de balast compactat;

- asigurarea colectării si evacuării apelor meteorice se realizează prin execuţia unui sant săpat in teren natural in lungime de 343 m si adâncime de 1,20 m, scurgerea apelor pluviale se va realiza direct in douahabe de colectare ape meteorice;

- scurgerea apelor reziduale se face printr-un sant betonat in lungime de 90 m si H = 1,24 m, ce se descărca intr-o haba de 24 m3;

- amplasarea in interiorul careului de foraj in poziţie semiingropata a habei de reziduuri, având capacitatea de 40 m3. Pentru amplasarea habei se vor excava circa 80 m3pamant, haba amplasându-se pe un strat drenant de nisip cu grosimea de 10 cm. Înainte de montaj haba se va hidroizola cu doua straturi de soluţie bituminoasa. Pentru evitarea unor accidente haba va fi împrejmuita si se va proteja cu un capac;

- montarea habelor pentru depozitarea/prepararea cantităţilor suplimentare de fluid de foraj;

- pentru depozitarea detritusului rezultat din foraj, instalaţia este prevăzuta cu doua habe metalice cu o capacitate totala de 72 m3(2 x 36 m3), aşezate in poziţie semiingropata in imediata vecinătate a sitelor vibratoare;

- la gura sondei se va construi un beci betonat (2,30 m x 2,20 m x 2,20 m = 11,13 m3), care are rolul de a permite montarea capului de coloana si al instalaţiei de prevenire, precum si rolul de a capta toate scurgerile din zona găurii de sonda, precum si de pe podul instalaţiei de foraj;

- pentru depozitarea si manipularea materialelor si substanţelor utilizate in procesul tehnologic, in condiţii de siguranţa si conform Normelor Tehnice de Securitate, se prevede o baraca de chimicale dotata cu platforma de protecţie;

- la terminarea lucrărilor de foraj si punere in producţie se va amenaja careul de exploatare prin echiparea sondei pentru producţie, restul suprafeţei redându-se in circuit la parametrii anteriori; daca rezultatele sunt negative, întreaga suprafaţa se va reda in circuit;

- se va asigura sonda împotriva unor accidente neprevăzute (manifestări, erupţii libere etc.) prinrespectarea programului de construcţie, cimentare si echipare cu prevenitoare de erupţie de 210 atmosfere.

- curăţirea santului de reziduuri si a habei de colectare;

- demobilizarea santului betonat, scoaterea si transportul habelor de detritus si a habei de reziduuri de pe locaţie;

- astuparea excavaţiilor (găurilor) unde au fost poziţionate habele;

- scarificarea si nivelarea suprafeţei careului si restrângerea la nivelul careului pentru exploatarea sondei;

- imprastierea pamantului vegetal din depozitul de pamant aflat in apropierea careului;

- arătura mecanica in doua sensuri, discuirea si administrarea de ingrasaminte chimice si organice, precum si efectuarea a 4 determinări agropedologice de teren, conform Ordinului Ministrului Apelor, Pădurilor si Protecţiei Mediului nr. 184/21.09.1997;

- la sfârşitul etapei de cercetare, pentru exploatare, sonda va fi completata cu echipamentele si dispozitive necesare, care raman in careul restrâns.

      8.   Impactul direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activităţi existente în zonă: in apropierea sondei 20 Adjud nu exista nici o alta sonda.

III. Măsuri pentru prevenirea, reducerea şi, unde este posibil, compensarea efectelor negative

semnificative asupra mediului:

a)măsuri în timpul realizării proiectuluişi efectul implementării acestora:

 • factorul de mediu apa:

- Prin echiparea careului cu o serie de utilitati: diferite barăci, habe metalice, se diminuează efectul infiltraţiilor apelor meteorice, la nivelul întregii suprafeţe a careului.

- Respectarea programului de revizii si reparaţii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea stării tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- Operaţiile de întreţinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locaţii cu dotări adecvate;

- Amplasarea unei membrane impermeabile la construcţia locaţiei, fapt ce va preveni infiltrarea eventualelor scurgeri accidentale;

- Dotarea locaţiei cu materiale absorbante specifice pentru compuşi petrolieri si utilizarea acestora in caz de nevoie.

- In vederea protejării subsolului si a pânzei freatice împotriva eventualelor infiltraţii, se va tuba coloana de ghidaj intr-un put săpat manual, iar coloana se va betona pe toata lungimea.

- Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va fi astfel preparat incat sa aibă caracteristici compatibile cu stratele traversate, acesta neavând un caracter poluant, deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

- Apa de la sistemul de răcire a frânelor troliului de foraj si de la frâna hidromatica se va recupera intr-o haba de 5 mc din care se va evacua cu o pompa centrifuga in rezervorul de apa al instalaţiei si folosita in procesul tehnologic de săpare.

- Apa recuperata in haba de decantare reziduuri va fi evacuata cu o pompa centrifuga intr-un rezervor de 40 mc, de unde, prin conducta separata, va fi dirijata prin cădere libera la site, pentru tratarea fluidului de foraj.

- Apa utilizata la spălarea podului sondei va fi colectata in beciul sondei, apoi reintegrata in fluxul tehnologic de tratare a fluidului de foraj.

- In zonele de ape de zacamant captarea acestora se va face in habe metalice, din care, in final, vor fi transportate cu mijloace auto, la sonda de injecţie 415 Burcioaia. 

- La terminarea lucrărilor, fluidul de foraj recirculabil va fi transportat cu auto vidanja la o alta sonda, prin grija constructorului.

- Apele pluviale de pe suprafaţa careului sondei încărcate cu impuritati, vor fi colectate de un sant colector pereat cu placi de beton, care înconjura careul sondei si trimise intr-o haba metalica montata îngropat, de unde , după decantare, apa va fi utilizata la formarea fluidului de foraj.

 • factorul de mediu aer:

- folosirea, la lucrări, a utilajelor noi sau cu motoare performante si omologate;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare.

 • factorii de mediu sol - subsol:

- Pentru protecţia solului, suprafaţa închiriata va fi decopertata cu depozitarea stratului de sol vegetal si nivelarea acesteia, urmând ca la terminarea lucrărilor, acesta sa fie imprastiat pe toata suprafaţa, mai puţin cea pentru amenajarea careului pentru exploatarea sondei.

- Se va amenaja drumul de acces din interiorul careului in construcţie provizorie pentru foraj.

- Se va monta structura instalaţiei pe dale de beton si se vor executa lucrări de protecţie a mediului prin construirea santurilor de scurgere a apelor pluviale si reziduale, amplasarea habei de colectare a apei reziduale si amenajarea platformei dalate din fata rampei de prăjini.

- Pentru protecţia solului împotriva eventualelor scurgeri de la rezervoarele de ulei, acestea vor avea montate ventile cu închidere sigura si vor fi verificate periodic, inlaturand astfel efectul de contaminare cu produse petroliere si gaze.

- In vederea protejării subsolului si a pânzei freatice împotriva eventualelor infiltraţii, se va tuba coloana de ghidaj intr-un put săpat manual. Coloana se va betona pe toata lungimea.

- Fluidul de foraj folosit in procesul tehnologic va avea caracteristici compatibile cu stratele traversate, acestea neavând un caracter poluant, deoarece concomitent cu traversarea acestora are loc tubarea coloanelor si cimentarea acestora.

- In vederea protejării subsolului este interzisa evacuarea si injectarea de reziduuri provenite de la sonda in foraj sau de exploatare in alte sonde.

- După terminarea operaţiilor de foraj si probare strate, se trece la evacuarea instalaţiilor, a rezervoarelor, habelor si barăcilor din incinta careului sondei.

- Pentru redarea suprafeţei careului instalaţiei de foraj in circuitul productiv, se va executa următoarea succesiune de lucrări:- scarificarea mecanica a terenului; - strângerea, încărcarea si transportul patului de balast si nisip folosit la amenajarea careului ce a fost scarificat; - imprastierea solului vegetal din depozit pe suprafaţa careului sondei; - nivelarea suprafeţei solului ce a fost acoperita cu sol vegetal (suprafaţa totala, mai puţin suprafaţa necesara probelor de producţie); - arătura mecanica in doua sensuri perpendiculare a acestei suprafeţe, administrarea de ingrasaminte chimice si organice si efectuarea de analize agropedologice de teren.

- La amenajarea suprafeţei de teren ce se va ocupa temporar, se va avea in vedere conservarea stratului vegetal care va fi utilizat la redarea suprafeţei de teren după terminarea lucrărilor.

- In cazul in care sonda va da rezultate la probele de producţie, careul se va restrânge la 1450 m2 necesara exploatării sondei + 3603 m2 pentru drumul de acces si colector, restul suprafeţei redându-se circuitului iniţial (7929m2).

- In vederea diminuării sau eliminării impactului produs asupra mediului de apariţia unor poluări accidentale s-au prevăzut  următoarelor lucrări de suprafaţa:

- stratul de sol vegetal din incinta careului, se va decoperta pe adâncimea de circa 40 cm, urmând ca acesta, sa constituie depozit de sol vegetal;

- amenajarea unui sant dalat cu secţiune trapezoidala racordat la haba de 40 m3, pentru colectarea apelor uzate;

- înainte de retrocedarea terenului, către proprietari, se vor efectua următoarele operaţii:scarificare;doua araturi adânci pe direcţii perpendiculare;răspândirea uniforma a stratului de sol vegetal;discuire;fertilizare cu ingrasaminte naturale.

- Se va achiziţiona un absorbant de produs petrolier biodegradabil, cu eficienta de reţinere a produsului petrolier atât pe sol, cat si in apa, la începerea executării lucrărilor.

- In cazul unor deversări accidentale de substanţe poluante, se vor lua masuri rapide de intervenţie prin imprastierea de material absorbant, decopertarea stratului superficial de sol afectat si evacuarea acestuia la depozite de deşeuri periculoase.

- Substanţele, materialele si carburanţii utilizaţi pentru realizarea lucrărilor se vor manipula cu atenţie, conform reglementarilor.

- Deşeurile vor fi colectate selectiv şi numai în recipiente speciale, sau vor fi depozitate temporar pe

platforme betonate – cele metalice, in vederea valorificării prin operatori autorizaţi.

- Nu se vor efectua reparaţii la utilajele si vehiculele ce isi desfasoara activitatea, in zonele decopertate sau a altor zone unde se poate produce antrenare in subteran a diverse produse ce se constituie in poluanţi.

- Spălarea utilajelor si vehiculelor se va face la operatori specializat autorizaţi.

- La parasirea incintei şantierului, rotile autovehiculelor se vor curata.

- Se vor asigura toalete ecologice pentru personalul din şantier. Constructorul va asigura întreţinerea corespunzătoare a acestora prin operatori specializaţi.

- Se va preveni degradarea zonelor învecinate amplasamentului si a vegetaţieiexistente din perimetrele adiacente, prin staţionarea utilajelor, efectuării dereparaţii, depozitarea de materiale, etc.;

- Se vor preveni pierderile de carburanţi la staţionarea utilajelor de construcţii dinrezervoare sau din conductele de legătura ale acestora; in acest sens toate utilajele de construcţii si transport folosite vor fi mai intai atent verificate.

- Se vor asigura transportul si depozitarea corespunzătoare a deşeurilor rezultate din construcţii, evitându-se pierderile pe traseu.

- Se vor efectua lucrări de refacere a terenului după finalizarea lucrărilor de construcţii, prin eliberarea terenului de orice deşeu din construcţii, refacerea suprafeţelor ocupate temporar si redarea zonelor afectate folosinţei iniţiale (refacerea covorului vegetal).

- In caz de poluare accidentala pentru zonele in care solul, subsolul si ecosistemelor terestre au fost afectate , se va anunţa autoritatea competenta pentru protecţia mediului si se vor aplica prevederile HG nr. 1408/2007 (in vederea aplicării masurilor de decontaminare – curatare, remediere si/sau reconstrucţie ecologica).

 • biodiversitate/arii naturale:- nu este cazul
 • zgomot

- Se va acţiona astfel incat desfăşurarea activităţilor de şantier sa se realizeze in limita parametrilor normali de lucru;

- Se vor respecta limitele de zgomot produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor in conformitate cu HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizării in exteriorul clădirilor.

 • deşeuri:
 • deşeuri rezultate în perioada de construire a obiectivului:

 

 

Tip deşeu

Cod deşeu*

Cantitate rezultată din lucrările de construcţie (estimată)

Mod propus de eliminare / valorificare a deşeurilor

Detritus

01 05 06

 

550 tone

Se transportă la staţia de tratare/neutralizare autorizata.

Ambalaje de la produsele chimice necesare condiţionării fluidului de foraj

 

necuantificata

Se transportă la staţia de fluide a companiei constructoare si executanta a lucrărilor de foraj pentru a fi reutilizate sau se elimina prin operatori specializaţi si autorizaţi.

Ambalaje diverse, altele decât cele rezultate de la ambalarea reactivilor chimici

15 01 10

necuantificata

Se depozitează temporar in spatii amenajate si se valorifica prin unitati specializate.

Deşeuri menajere amestecate

20 03 01

necuantificata

Se depozitează temporar in containere si se transporta la platforma de deşeuri municipale autorizata de către operatori autorizaţi.

Deşeuri metalice ( sape de foraj sparte sau uzate si/sau tije de foraje neconforme sau uzate

 

necuantificata

Se returnează la sediul societatii care executa forajul pentru a fi recondiţionate sau valorificate prin operatori autorizaţi.

 • peisaj:

- amplasarea sondei 20 Adjud nu va avea impact asupra stării de fapt existenta – raportata la peisaj – in acest moment si nu va modifica componentele peisajului.

b) măsuri în timpul exploatării şi efectul implementării acestora:

 • factorul de mediu apa:

- respectare stricta a proiectului si a tehnologiei de exploatare a zacamantului.

- Exploatarea zacamantului cu instalaţii poziţionate strict in interiorul aplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

- Se va urmări evacuarea ritmica a conţinutului beciului sondei, prin vidanjare si descărcarea conţinutului la parcul desemnat primirii si prelucrării acestui amestec. Sub niciun motiv - sub atenţionarea explicita a aplicării masurilor legale -, sa nu se deverse conţinutul beciurilor in ape de suprafaţa sau subterane.

- Întreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnaţi si sancţionarea drastica a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerinţele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului.

- Niciun obiect sau material de pe amplasamentul utilizat in activităţile de întreţinere si reparaţie a instalaţiei de extracţie titei sa nu ajungă in ape de suprafaţa sau subterane.

- Apa de la sistemul de răcire a frânelor troliului de foraj si de la frâna hidromatica se va recupera intr-o haba de 5 mc din care se va evacua cu o pompa centrifuga in rezervorul de apa al instalaţiei si folosita in procesul tehnologic de săpare.

- Apa recuperata in haba de decantare reziduuri va fi evacuata cu o pompa centrifuga intr-un rezervor de 40 mc, de unde, prin conducta separata, va fi dirijata prin cădere libera la site, pentru tratarea fluidului de foraj.

- Apa utilizata la spălarea podului sondei va fi colectata in beciul sondei, apoi reintegrata in fluxul tehnologic de tratare a fluidului de foraj.

- In zonele de ape de zacamant captarea acestora se va face in habe metalice, din care, in final, vor fi transportate cu mijloace auto, la sonda de injecţie 415 Burcioaia. 

- La terminarea lucrărilor, fluidul de foraj recirculabil va fi transportat cu auto vidanja la o alta sonda, prin grija constructorului.

- Apa uzate, rezultata din refularea sondei in timpul probelor de producţie se va acumula in habe de 20 mc, apoi va fi transportata la sonda de injecţie 415 Burcioaia.

- Apele pluviale de pe suprafaţa careului sondei încărcate cu impuritati, vor fi colectate de un sant colector pereat cu placi de beton, care înconjura careul sondei si trimise intr-o haba metalica montata îngropat, de unde , după decantare, apa va fi utilizata la formarea fluidului de foraj.

- Apele uzate menajere se vor colecta intr-un bazin etanş vidanjabil.

 • factorul de mediu aer:

-  este aceea de respectare stricta a proiectului si a tehnologiei de exploatare a zacamantului.

- Exploatarea zacamantului cu instalaţii poziţionate strict in interiorul aplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

- Se va urmări evacuarea ritmica a conţinutului beciului sondei, prin vidanjare si descărcarea conţinutului la parcul desemnat primirii si prelucrării acestui amestec, pentru limitarea emisiilor de compuşi volatili (COV), in atmosfera.

- Întreaga activitate se va desfăşura sub supravegherea atenta a coordonatorilor desemnaţi si sancţionarea drastica a oricăror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerinţele procesului tehnologic de exploatare a zacamantului.

- Nu se va instala pe amplasament nici o alta sursa potentiala de a polua aerul atmosferic.

 • factorii de mediu sol - subsol:       

- in vederea diminuării sau eliminării impactului produs asupra subsolului , in cazul poluărilor accidentale, se vor efectua lucrări de îndepărtare a stratului de sol poluat in adâncime si se va transporta in depozite autorizate unde va avea loc depoluarea acestora; volumul rămas va fi completat cu material de umplutura sau de sol depoluat;

-pentru colectarea selectiva a deşeurilorrezultate atât in timpul execuţiei obiectivului, cat si după punerea in funcţiune, in timpul exploatării sale vor fi instalaţi recipienti (containere) adecvaţi; - beneficiarul are obligaţia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada realizării lui, cat si după aceea;

-cantitatea de detritus rezultat (aprox. 550 t) va fi depozitat temporar in 2 habe metalice etanşe cu V = 36 mc fiecare si va fi transportata periodic la un depozit ecologic pentru deşeuri periculoase sau la coincinerare;

-nu se admit evacuări de ape uzate, reziduuri sau deşeuri de nici un fel în apele de suprafaţa sau subterane, pe sol sau in subsol;

-substantele folosite pentru prepararea si tratarea fluidului de foraj vor fi depozitate in spatii închise (baraca de chimicale) si vor fi manipulate cu respectarea legislaţiei in vigoare;

- fluidul de foraj rezidual rezultat- se transporta la firma autorizata cu care s-a încheiat contract;

-slamul/ solul infestat rezultate din beciul sondei si de pe suprafaţa de teren afectata pe parcursul activitatii de cercetare si exploatare a sondei sunt colectate si transportate la depozite autorizate in acest sens pentru bioremediere. După trecerea acestora in stare inerta se depozitează final sau se utilizează , in cazul in care corespund, ca material de umplutura sau pentru drumuri de exploatare;

-deseurile metalice rezultate se transporta la depozitul de baza al unitatii unde sunt reutilizate sau valorificate;

 -balastul recuperat si sortat se depozitează in vederea utilizării pentru amplasamente noi.

 • biodiversitate/arii naturale: - nu este cazul
 • zgomot: - zgomotul produs in perioada de exploatare, este redus , nesemnificativ .
 • distanta amplasamentului sondei este de 280 m fata de zona locuita cea mai apropiata.
 • deşeuri: deşeurile rezultate din funcţionarea obiectivului se vor colecta selectiv in vederea valorificării/eliminării prin operatori autorizaţi. Evidenta gestiunii deşeurilor se va face de către titularii activităţilor conform HG nr. 856/2002.

 

c) măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării

ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

In vederea dezafectării sondei – la sfârşitul perioadei sale de activitate - sunt prevăzute a fi executate următoarele operaţii: demontarea instalaţiei de extracţie; demontarea instalaţiilor auxiliare, aferente sondei de cercetare/exploatare; transportul instalaţiei de extracţie si a componentelor auxiliare din incinta careului de cercetare/exploatare a sondei, la baza de producţie, pentru revizii, operaţii de întreţinere si de valorificare sau reutilizare; executarea lucrărilor de închidere si asigurare a sondei, in interior, prin izolarea definitiva a posibilităţilor de comunicare intre zacamant si gura sondei.

Pentru asigurarea  sondei sunt prevăzute a fi realizate trei dopuri de ciment: primul dop de ciment se executa, in zona de perforaturi; al doilea dop de ciment, la siul coloanei; al treilea dop de ciment, la gura sondei, cu oglinda frezabila la 8-5 m fata de nivelul terenului, pentru a se putea tăia coloanele la rasul beciului.

- extragerea “beciului sondei”, construit din beton armat, prin executarea unei sapaturi (groapa) de 5 x 5 x 3 m necesara acestei operaţii.

- Groapa va fi umpluta cu material de completare rezultat de la săparea de sonde noi, pana la nivelul de (-)30 cm, fata de orizontul amplasamentului, spaţiu care va fi acoperit – apoi -, cu pamant fertil, obţinut prin decopertări de la alte lucrări, acolo unde nu au fost constituite depozite de sol vegetal.

- dezafectarea racordului la drumul petrolier de exploatare. La abandonarea sondei, la sfârşitul ciclului ei de exploatare, racordul la drumul petrolier de exploatare este dezafectat. Operaţiunile care sunt executate in acest caz sunt: scarificarea mecanica a terenului; sortarea balastului; transportul materialului rezultat din sortare si utilizarea lui la/pe noi amplasamente sau depozitarea acestuia in bazele de materiale ale companiei pana la reutilizare;

- materialul rămas se amesteca cu pamant fertil si se aşterne pe suprafaţa decopertata;

- terenul – anterior ocupat de racord/drum de exploatare-, va fi prelucrat o data cu restul amplasamentului si in acelaşi mod.

- deconectarea de la magistrala electrica. Instalaţiile electrice, la abandonarea sondei, sunt demontate si trimise in bazele de materiale ale OMV PETROM, pentru revizii si reutilizări:

- liniile electrice sunt dezafectate si reutilizate in alte amplasamente.

- stâlpii de susţinere a cablurilor de alimentare cu energie electrica – de beton armat sau metalici -, sunt direcţionaţi către depozitele de materiale, ale companiei, iar de aici sunt direcţionaţi către reutilizare pe amplasamente noi.

Lucrările se vor executa in baza unui proiect de dezafectare aprobat de autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

La finalizarea lucrărilor de dezafectare se va asigura  eliminarea si valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri rezultate, precum si lucrări de refacere a amplasamentului.

IV. Condiţii care trebuie respectate

 1. În timpul realizării proiectului:

- Investiţia se va realiza cu respectarea documentaţiei tehnice depuse  precum si a normativelor si prescripţiilor tehnice specifice construirii proiectului, a legislaţiei de mediu in vigoare, a avizului de gospodărire a Apelor nr. 147/20.06.2011 emis de Administraţia Bazinala de Apa Siret , a avizului nr. 125-C/07.04.2011 emis de A.N.R.M. – Direcţia Generala Gestionare , Evaluare si Concesionare Resurse/Rezerve Petrol si a avizelor menţionate in Certificatul de Urbanism nr. 23 / 12.05.2011 emis de Primăria Comunei Homocea .

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare.

-  Beneficiarul va realiza masurile de reducere a impactului asupra factorilor de mediu, in conformitate cu documentaţia si raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

- Se vor respecta  condiţiile prevăzute in avizele de specialitate ale celorlalte autoritati publice abilitate .

Se vor respecta valorile limita prevăzute de legislaţia in vigoare referitoare la :

 1. Calitatea apelor uzate :Normativul NTPA nr. 002 / 2005 ( aprobat de HG nr. 352 / 2005 ) – pH = 6,5 – 8,5 ; suspensii = 350 mg / l ; CBO 5 = 300 mg  / l ; substanţe extractibile = 30 mg / l ; detergenţi = 25 mg / l NH4 = 30 mg  / l  .
 2. Calitatea aerului – STAS 12574 / 1987 ( pulberi sedimentabile = 17 mg / mp / luna) si Ordin MAPPM nr. 462 / 1993 ( SO2  = 35 mg / mcN ; NO2  = 350 mg  / mcN ; CO = 100 mg / mcN)
 3. Zgomot – STAS nr. 10009 / 1988 – Acustica urbana , Limite admisibile ale nivelului de zgomot , STAS 6156/1986 , Protecţia împotriva zgomotului in construcţii civile si social culturale – limite admisibile si parametrii de izolare acustica , Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536 / 1997 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populaţiei.
 4. Sol – Ordin MAPPM nr. 756 / 1997 privind valorile de referinţa pentru urme de elemente chimice in apa , aer , sol .
 5. Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor .
 6. Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate .
 7. Pe parcursul lucrărilor de construcţii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces , se va împrejmui şantierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.
 8. Se vor asigura condiţii pentru depozitarea temporara a materialelor de construcţii si a reziduului de şantier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier  sau sa creeze disconfort in zona  .      
 9. Spaţiul de depozitare/ valorificare deşeuri va fi realizat in vederea colectării selective a deşeurilor produse cu respectarea cerinţelor prevăzute de Legea  nr. 27 / 2007, pentru aprobarea OUG nr. 61 / 2006 de modificare si completare a OUG nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor.
 10. Se interzice depozitarea materialelor de construcţie si a deşeurilor rezultate in locuri neautorizate.
 11. Managementul deşeurilor generate de lucrările de construcţie va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările.
 12. Deşeurile rezultate in urma lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate temporar in containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate la o platforma de deşeuri inerte autorizata; transportul acestor tipuri de deşeuri se va face de către o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 13. Deşeurile rezultate din execuţia lucrării se vor transporta la platforma stabilita de Primăria Homocea.
 14. Pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua masuri pentru a evita disconfortul creat de praf si zgomot , fiind obligatorie respectarea normelor , standardelor si legislaţia privind protecţia mediului in vigoare.
 15. Lucrările de organizare de şantier se vor desfăşura numai cu respectarea prevederilor legislaţiei privind gestiunea deşeurilor si ambalajelor ; dotarea cu recipiente pentru deşeuri tehnologice, deşeuri reciclabile ( hârtie , carton, sticla , metale , etc. ) , deşeuri menajere.
 16. Se interzice spălarea si efectuarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii a mijloacelor de transport, a utilajelor si echipamentelor folosite in perioada implementării proiectului, in perimetrul amplasamentului sau in afara unitatilor autorizate in acest scop
 17. Sunt interzise depozitările necontrolate , de deşeuri sau orice alte materiale pe amplasament.
 18. La finalizarea lucrărilor de construcţii montaj,  se vor îndepărta toate resturile de materiale , cabluri electrice, deşeuri si terenul afectat de realizarea proiectului va fi adus la starea de funcţionalitate avuta înainte de începerea lucrărilor.
 19. Se va urmări încadrarea in limitele stabilite prin Ordinul M.A.P.P.M.nr.462/1993 luând in consideraţie si prevederile Ordinului MAPM nr.592/2002;
 20. Beneficiarul va urmări comportarea in timp a investiţiei, executând lucrările de întreţinere si reparaţii ,   conform legislaţiei in vigoare;

- planul de monitorizare a mediului , cu indicarea componentelor de mediu care urmează a fi  monitorizate, a periodicităţii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecărui factor.

- pe toata durata de exploatare a obiectivului se vor supraveghea emisiile si se vor controla factorii de mediu.

-rezultatele monitorizărilor vor fi înregistrate si raportate autoritatii teritoriale pentru protecţia mediului;

-controlul calităţii factorilor de mediu în zona:

• determinarea concentraţiilor indicatorilor specifici în aerul ambiental astfel incat sa fie respectate prevederile Ordinului 592/2002 privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag, a criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul înconjurător si ai Ordonanţei 243/2000 cu modificările si completările ulterioare , aprobata prin Legea 655/2001 privind protecţia atmosferei;

- evidenta cantităţii de deşeuri rezultate din construire – se va prezenta la APM Vrancea si GNM – CJ Vrancea la finalizarea lucrărilor;

 

 

Componenta de mediu

Periodicitate

Parametrii monitorizaţi

Amplasament ales pentru monitorizare

Aer

lunar

NOx,SO2, CO, pulberi

Front de lucru

Efectuarea măsurătorilor de monitorizare se va realiza de către laboratoare acreditate, folosind metode standardizate. Rezultatele monitorizărilor vor fi înregistrate si raportate la finalizarea lucrărilor sau la solicitarea autoritatilor de mediu.

 

2. În timpul exploatării:

- Deşeurile produse in timpul funcţionarii obiectivului vor fi depozitate temporar in spatii special amenajate, in vederea colectării selective si valorificării/eliminării prin operatori specializaţi autorizaţi, in conformitate cu prevederile OUG nr. 78 / 2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare.

- La punerea in funcţiune a obiectivului , titularii activităţilor vor elabora „ Planul de prevenire si combatere a poluărilor accidentale” pentru fiecare activitate, care vor analiza punctele critice din cadrul fiecărui obiectiv si masurile care se impun pentru intervenţia rapida si eficienta a remedierii oricărui fenomen accidental.

- Se va achiziţiona un absorbant de produs petrolier biodegradabil , cu eficienta de reţinere a produsului petrolier atât pe sol, cat si in apa, după punerea in funcţiune a obiectivului.

- Respectarea in permanenta a prevederilor OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului aprobata prin Legea nr. 19/2008 modificata si completata cu OUG nr. 15/2009.

- Transportul produselor necesare activitatii se va face numai de firme autorizate cu respectarea in permanenta a prevederilor HG nr. 1175/2007, pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase in România  si a HG nr. 1326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase in România si va fi însoţit de certificat de calitate pentru produsul aprovizionat.

       - beneficiarul are obligaţia de a asigura salubrizarea zonei aferente obiectivului pe toata perioada realizării lui, cat si după aceea;

       -  vor fi respectate soluţiile tehnice din documentaţia ce a stat la baza emiteri prezentului acord de mediu si care constituie anexa la acesta: memoriul tehnic si Raportul la studiu de evaluarea impactului asupra mediului, acte si avize emise de alte autoritati;

     - sonda va fi dotata cu instalaţie completa de prevenire a erupţiilor, corespunzătoare categoriei sondei si evaluării presiunii de zacamant, potrivit Regulamentului de Prevenire a Erupţiilor ;

      -  echipele de lucru vor fi permanent instruite asupra modului de acţiune pentru prevenirea si combaterea erupţiilor ;

      - prin modul de amenajare/ construire, dotare si funcţionare se va evita producerea de disconfort in vecinatati prin zgomote de o intensitate mai mare de 50 dB(A).

      -  se va acorda o atenţie sporita manevrării utilajelor in apropierea zonelor locuite, astfel incat nivelul de zgomot sa se încadreze in limitele maxim admise;

3. În timpul închiderii, dezafectării, refacerii mediului şi postînchidere:

- Conform Ordonanţei de Urgenta a Guvernului României nr.195/2005, aprobata prin Legea 265/2006,  privind protecţia mediului, la schimbarea destinaţiei sau a proprietarului investiţiei, precum si încetarea activităţilor generatoare de impact asupra mediului este obligatorie solicitarea si obţinerea avizului de mediu, pentru stabilirea obligaţiilor privind refacerea calităţii mediului in zona de impact a activitatii respective. Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritara. (art.10).

-  Dezafectarea, demolarea instalaţiilor si construcţiilor se va face pe baza unui proiect care va fi avizat de autoritatea competenta pentru protecţia mediului.

 -  Se vor lua masuri pentru refacerea stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

toata perioada realizării lui, cat si după aceea;

-  după terminarea lucrărilor, careul va fi degajat de materialele utilizate si de cele rezultate in urma execuţiei, urmând a fi transportate in locuri special amenajate si autorizate;

-  terenurile eliberate si refăcute corespunzător vor fi redate circuitului natural, după caz, cu lucrări de protejare si reinierbare;

-  la terminarea lucrărilor de construire se va asigura salubritatea întregului amplasament, inclusiv a zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din execuţia obiectivului;

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei de emitere a acordului de mediu: solicitare acord de mediu, plan amenajare drum acces si careu foraj la sonda 20 Adjud, plan amplasare instalaţie de foraj F 320 Termica, plan de situaţie, plan amplasament , notificare privind intenţia de realizare a proiectului elaborata de SC Expert Serv SRL Ploieşti, , certificat de urbanism nr.23/12.05.2011 emis de Primăria com. Homocea, memoriu tehnic elaborat de SC Expert Serv SRL Ploieşti , anunţuri publice in mass-media, afişare Primărie ( depunere, încadrare, dezbatere publica, decizie emitere), procese verbale şedinţe CAT, proces verbal dezbatere publica, dovada de plata a tarifelor conform Ordinului nr. 1108/2007, Raport la Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului elaborat de SC Euro Envirotech SRL Ploieşti ,  adresa nr. 4382/17.06.2011 Primăria com. Homocea privind acordul amplasării sondei 20 , aviz de gospodărire a apelor nr. 147/20.06.2011 emis de Administraţia Bazinala de Apa Siret, aviz nr. 125-C/07.04.2011 emis de A.N.R.M- Direcţia Generala Gestionare, Evaluare si Concesionare Resurse/Rezerve Petrol

Se vor respecta următoarele prevederi legale:

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265 / 2006 modificata si completata cu OUG nr. 164/2008 ( M.O. 1196 / 30.12.2005 si M.O. 586 /  06.07.2006 );
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Ordinul M.A.P.P.M nr. 462 / 1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei
 • Legea nr. 27/2007 pentru aprobarea OUG nr.61/2006 de modificare a legii nr. 426 / 2001 de aprobare a Ordonanţei 78 / 2000 privind regimul deşeurilor;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Legea 465 / 18.07.2001 (M.O. 422 din 30.07.2001) pentru aprobarea O.U.G. 16 / 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile (M.O. 66 / 07.02.2001);
 • Legea 431 / 27 10 2003 privind aprobarea O.U.G. 61 / 2003 pentru modificarea alin. 2 al art. 7 din OUG 16 / 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;
 • Hotărârea de Guvern 235/2007 (M.O. 199 / 22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Ordinul MMGA 927 / 06.10.2005 ( M.O. nr. 929 / 18.10.2005) privind  procedura de raportare a datelor referitoare la deşeurilor şi deşeurilor de ambalaje;
 • Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 ( M.O.303 / 06.11.1997), pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului; 
 • O.U.G. 196 / 22.12.2005 ( M.O. 1193 / 30.12.2005 ) privind Fondul pentru mediu , aprobata prin Legea nr. 105 / 2006 .
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
 • HG 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate,
 • HG 1408/2007 privind modalităţile de investigare si evaluare a poluării solului si subsolului.         
 • OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr.19/2008 si modificata si completata

      prin OUG nr.15/2009,

 • HG nr.448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice si electronice
 • HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
 • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.
 • Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor si preparatelor chimice periculoase cu modificările si completările ulterioare ;
 •  Legea nr. 655/2001 privind protecţia atmosferei ;

 

V. Informaţii cu privire la procesul de participare a publicului în procedura derulată:

 • Pe parcursul derulării etapelor procedurii de emitere a acordului de mediu, publicul a fost informat astfel:

 

Etapa procedurala

Data informării

Modul de informare a publicului

 

 

Solicitarea de obţinere a acordului de mediu

08.04.2011

Publicare anunţ in ziarul „Monitorul de Vrancea” - titular

08.04.2011

Afişare anunţ la sediul Primăriei Homocea

06.04.2011

Anunţ public pe pagina de internet  A.P.M. Vrancea

 

 

Etapa de încadrare si definire a domeniului evaluării

21.04.2011

Publicare anunţ in ziarul „Monitorul de Vrancea” - titular

15.04.2011

Anunţ public si decizie de încadrare pe pagina de internet  A.P.M. Vrancea

20.04.2011

Afişare anunţ la sediul Primăriei Homocea

 

Dezbaterea publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului

25.05.2011

Publicare anunţ in ziarul „Monitorul de Vrancea” - titular

24.05.2011

Afişare anunţ la sediul Primăriei Homocea

25.05.2011

Anunţ public pe pagina de internet  A.P.M. Vrancea

 

Decizia de emitere a acordului de mediu

 

Anunţ public pe pagina de internet  A.P.M. Vrancea

 

Afişare anunţ public la sediul Primăriei Homocea

 

Publicare anunţ in ziarul „Monitorul de Vrancea” - titular

 • Publicul interesat la procesul decizional privind proiectul a participat la şedinţa de dezbatere publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului; in cadrul acestei şedinţe nu au fost propuneri / observaţii privind proiectul din partea publicului.
 • S-au prezentat completări la Raportului de Evaluare a Impactului asupra Mediului.
 • Prezentul acord de mediu nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
 • Prezentul acord de mediu nu exonerează de răspundere proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.
 • La finalizarea proiectului, titularul va notifica Agenţia pentru protecţia Mediului Vrancea si Garda Naţională de Mediu-Comisariatul Judeţean Vrancea în scopul efectuării controlului de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor acordului de mediu si întocmirii procesului verbal, care se anexează si face parte integranta din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
 • Acordul de mediu se revizuieşte dacă apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lui, daca prevederile unor noi reglementari legale o impun sau daca autoritatea competenta pentru protecţia mediului ia decizia de revizuire in urma analizării notificării depuse de titular.
 • Punerea în funcţiune a obiectivului se va face numai după obţinerea autorizaţiei de mediu.
 • În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări.
 • Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.
 • Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificărileşi completările ulterioare.

                         


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.