Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 proiect decizia etapei de incadrare

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2012-02-02 12:41:25
Ultima actualizare: 2012-02-02 12:41:25

  PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

 

Afisat in data de  02.02.2012

 

                    Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. SANDIMARG S.R.L. cu sediul in com. Vizantea Livezi, sat Vizantea Razaseasca, jud. Vrancea, inregistrata la nr. 138 / 09.02.2012, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 02.02.2012, ca proiectul:“Construire imrejmuire, magazie pentru materiale de constructie si atelier reparatii auto ” , propus a fi amplasat in com. Vizantea Livezi, sat Vizantea Manastireasca, jud. Vranceanu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

        Justificarea prezentei decizii:         

 

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

 

a).Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10.b. (Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto).

    

     b). Caracteristicele proiectului :

       

 

          1. Marimea proiectului:

               

             Tema proiectului o constituie construirea unei unei cladiri cu destinatia de magazie materiale de constructii si atelier reparatii auto intr-o cladire cu regim de inaltime parter.

           

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA

Adresa : Focsani , Str.Dinicu Golescu Nr.2 , Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel/Fax. 0237. 217542; 0237 216812; 0237. 239584

 


 

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

         

          Suprafata totala a terenului este de 400 mp;

          Suprafata construita este de 129 mp.

          In magazia pentru materiale de constructii se va amplasa un cantar si se vor depozita materiale precum ciment ambalat in saci, BCA ambalat la paleti, caramida GVP ambalata la paleti, cuie, sarma, tabla, ipsos ambalat in saci,var – saci sau galeti.

          In atelierul auto se vor desfasura activitati de macanica – scimbare capete de bara, rulmenti, placute frana, reglaje pentru sistemul de directie si franare etc. Se vor efectua operatiuni si la partea electrica si cea de titnichigerie a autovehiculelor.

           In cadrul atelierului nu se vor efectua lucrari de vopsitorie sau spalatorie auto.

           Alimentarea cu apa se va realiza din sursa proprie put forat.

           Evacuarea apelor uzate menajere se va face in bazin betonat vidanjabil.

           Incalzirea spatiilor se va face cu sobe pe lemn.

 

        2.Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul.

        3. Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri: deseurile generate in timpul executiei proiectului (metalice, de ambalaje, de constructie, menajere ) si in timpul functionarii obiectivului (deseuri de ambalaje din hartie  - carton si plastic, deseuri menajere ) se vor colecta selectiv in spatii special amenajate ( pubele acoperite, platforma betonata ).

           5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: posibil pe perioada construirii

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

 

 c). Localizarea proiectuluiproiectul se va realiza pe amplasamentul situat in intravilanul comunei Vizantea Livezi, sat Vizantea Manastireasca.

 

1. Utilizarea existenta a terenului : curti – constructii.

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu s-au identificat resurse naturale.  

3. Capacitatea de absortie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : Nu este cazul.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA

Adresa : Focsani , Str.Dinicu Golescu Nr.2 , Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel/Fax. 0237. 217542; 0237 216812; 0237. 239584


 

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu este cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

 1. Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.
 2. Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.
 3. Marimea si complexitatea impactului : Nu este cazul.
 4. Probabilitatea impactului : Impact redus.
 5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.

 

 

   II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

 

Conditii generale :

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului prezentat, elaborat de I.I. MIRON FLORIN - Focsani, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 21 / 07.12.2011, eliberat de Primaria Comunei Vizantea Livezi.
 • Se vor realiza rigole de colectare a apelor pluviale.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii

     si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier, pietonal sau sa creeze disconfort locuitorilor din zona.

 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in  spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA

Adresa : Focsani , Str.Dinicu Golescu Nr.2 , Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel/Fax. 0237. 217542; 0237 216812; 0237. 239584


 

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.

 

   Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei :

 

 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.
 • Lucrarile propuse in proiect vor respecta  prevederile  proiectului tehnic si a avizelor de specialitate, mentionate in certificatul de urbanism nr. 21 / 07.12.2011.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Apele uzate tehnologice rezultate din procesele de preparare a materialelor de construcţie se vor colecta şi epura în decantoare înainte de descărcare.
 • Alegerea de trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transporta materiale de construcţie ce pot elibera in atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va realiza cu vehicule acoperite cu prelate şi pe drumuri care vor fi umezite.
 • Pe parcursul lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de        pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • Stratul de sol fertil decopertat va fi depozitat in conditii corespunzatoare in vederea utilizarii lui pentru imbunatatirea calitatii unor terenuri degradate sau la refacerea unor zone afectate, numai dupa obtinerea acceptului autoritatilor de specialitate.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier  sau sa creeze disconfort in zona.      
 • Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • La realizarea lucrarilor de constructie – montaj a investitiei se vor evita zonele

     care afecteaza elementele peisagistice, urmand ca la finalizarea lucrarilor zonele      afectate sa fie aduse la starea initiala.

 • Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate

          cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea celor care realizeaza             lucrarile.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA

Adresa : Focsani , Str.Dinicu Golescu Nr.2 , Cod 620106

E-mail: office@apmvn.anpm.ro; Tel/Fax. 0237. 217542; 0237 216812; 0237. 239584


 

Ministerul Mediului şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea

 

 • Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011.
 • Deseurile rezultate in urma lucrarilor de demolare ( moloz, pamant, etc. ) vor fi colectate /stocate temporar in containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate la platforma de deseuri inerte autorizata a localitatii, numai in baza avizului Primariei; transportul acestor tipuri de deseuri se va face de o societate specializata autorizata.
 • Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, feroase si neferoase, hartie si carton, plastic, PET, etc ) vor fi colectate / stocate temporar pe tipuri, in functie de sortimente, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.
 • Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate/stocate temporar in pubele si eliminate prin firme da salubrizare autorizate.
 • Se va asigura nivelul de zgomot conform legislatiei in vigoare.
 • Se va anunta APM Vrancea in situatia in care apar elemente noi, neprevazute in documentatia tehnica initiala.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor de investitii.
 • Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 •  La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.

 

          Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.