Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 proiect decizie etapa de incadrare

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2011-05-20 13:34:22
Ultima actualizare: 2011-05-20 13:34:22

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

 

Afisat in data de  20.05.2011

 

                    Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de, S.C. ELECTRO CONECTOR S.R.L. cu sediul in mun. Focsani, str. Aleea Caminului, nr. 8, ap. 64, jud. Vrancea, inregistrata la nr. 2891 / 29.03.2011, in baza Hotararii Guvernului nr. 445 / 2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 19.05.2011, ca proiectul:Schimbare destinatie atelier in spalatorie auto” , propus a fi amplasatin mun. Focsani, str. Vilcele, nr. 15, jud. Vranceanu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

        Justificarea prezentei decizii:         

 

        I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

 

a).Proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10.a. (Proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale ).

    

     b). Caracteristicele proiectului :

       

          1. Marimea proiectului:

        

          Proiectul prevede crearea de spatii pentru spalare si cosmetizare autovehicole, depozit pentru ustensile si materiale pentru spalat autovehicule, spatiu pentru vestiar, grup sanitar, camera pentru materiale de curatenie, birou si spatiu pentru asteptare clienti, prin recompartimentarea constructiei existente.

             Pe terenul in suprafata de 780 mp este amplasata constructia, ce isi va schimba destinatia in spalatorie auto prin recompartimentari cu gips carton montate pe stelaje metalice.

           

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA

Adresa : FOCSANI, STR.DINICU GOLESCU NR.2

Tel : 0237 217542  Fax : 0237  239584

e-mail : office@apmvn.anpm.ro   

             Suprafata utila totala  = 243 mp.

             Alimentarea  cu apa se va asigura de la reteaua oraseneasca.

             Evacuarea apelor uzate se va realiza la canalizarea oraseneasca, dupa trecerea imprealabil printr-un decantor separator de nisip.

              Incalzirea spatiilor administrative se va face cu calorifere electrice.

      

        2.Cumularea cu alte proiecte: Nu este cazul.

        3. Utilizarea resurselor naturale: Nu este cazul.

        4. Productia de deseuri: Posibil redusa pe perioada constructiei.

        5. Emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: posibil pe perioada construirii.

        6. Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: Nu este cazul.

     

        c). Localizarea proiectului

 

1. Utilizarea existenta a terenului : curti – constructii.

2. Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu s-au identificat resurse naturale.

3. Capacitatea de absortie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

a. zonele umede : Nu este cazul.

b. zonele costiere : Nu este cazul.

c. zonele montane si impadurite : Nu este cazul.

d. parcurile si rezervatiile naturale : Nu este cazul.

e. ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt :  zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : Nu este cazul.

f. zonele de protectie speciala : Nu este cazul.

g. ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost depasite : Nu este cazul.

h. ariile dens populate :  Nu este cazul.

i. peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : Nu este cazul.

 

d). Caracteristicele impactului potential.

 

 1. Extinderea impactului : aria geografica si numarul de persoane afectate : Nu este cazul.
 2. Natura transfrontiera a impactului : Nu este cazul.
 3. Marimea si complexitatea impactului : Nu este cazul.
 4. Probabilitatea impactului : Impact redus.
 5. Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : In perioada de executie a proiectului, impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar.

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA

Adresa : FOCSANI, STR.DINICU GOLESCU NR.2

Tel : 0237 217542  Fax : 0237  239584

e-mail : office@apmvn.anpm.ro   

   II. Condiţiile de realizare a proiectului:

 

Conditii generale :

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea proiectului prezentat, elaborat de S.C. PROIECT T&M S.R.L. Focsani, a legislatiei de mediu in vigoare si a avizelor de specialitate prevazute in certificatul de urbanism nr. 228 / 10.03.2011, eliberat de Primaria Municipiului Focsani.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii

     si a rezidiilor de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier sau sa creeze disconfort in zona.

 • Se va reface cadrul natural pentru suprafetele de teren ocupate temporar.
 • Se interzice depozitarea materialelor de constructii si a deseurilor rezulatate in  spatii neamenajate in acest scop.
 • Deseurile de constructie vor fi transportate la depozite autorizate.
 • Dupa terminarea lucrarilor, constructorul are obligatia eliberarii amplasamentului de orice fel de obstacole ( resturi materiale, anrocamente, gramezi de pamant, etc.) si readucerea la starea initiala.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.

 

 

Masuri de prevenire si reducere a poluarii generate in perioada realizarii investitiei :

 

 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor.
 • Lucrarile propuse in proiect vor respecta  prevederile  proiectului tehnic si a avizelor de specialitate, mentionate in certificatul de urbanism nr. 228 / 10.03.2011.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul impiedicarii accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Pe parcursul lucrarilor de constructii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va imprejmui santierul in scopul reducerii emisiilor de        pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructii si a reziduului de santier astfel incat sa nu afecteze traficul rutier  sau sa creeze disconfort in zona.      
 • Investitia va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Managementul deseurilor generate de lucrarile de constructie va fi in conformitate

          cu legislatia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea celor care realizeaza             lucrarile.

 

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VRANCEA

Adresa : FOCSANI, STR.DINICU GOLESCU NR.2

Tel : 0237 217542  Fax : 0237  239584

e-mail : office@apmvn.anpm.ro   

 

 • Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deseuri produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 27 / 2007 de aprobare a OUG nr. 61 / 2006 de modificare a  OUG nr. 78 / 2000 privind gestionarea deseurilor.
 • Deseurile rezultate in urma lucrarilor de demolare ( moloz, pamant, etc. ) vor fi colectate /stocate temporar in containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate la platforma de deseuri inerte autorizata a localitatii, numai in baza avizului Primariei; transportul acestor tipuri de deseuri se va face de o societate specializata autorizata.
 • Deseurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrarilor de constructii (metalice, feroase si neferoase, hartie si carton, plastic, PET, etc ) vor fi colectate / stocate temporar pe tipuri, in functie de sortimente, in recipiente speciale, in vederea valorificarii prin societati autorizate specializate.
 • Deseurile menajere generate in perioada lucrarilor de constructii vor fi colectate/stocate temporar in pubele si eliminate prin firme da salubrizare autorizate.
 • Locurile de parcare se vor realiza in sistem impermeabil.
 • Se va asigura nivelul de zgomot conform legislatiei in vigoare.
 • Se va anunta APM Vrancea in situatia in care apar elemente noi, neprevazute in documentatia tehnica initiala.
 • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrarilor de investitii.
 • Prezentul act nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.
 • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
 • La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de incadrare.

 

           Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.