Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 proiect decizie etapa de incadrare

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2011-05-30 14:36:14
Ultima actualizare: 2011-05-30 14:36:14

Decizia  etapei de încadrare ( PROIECT)

Nr.4628 din 30.05.2011

               Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA – DRDP IASI, prin împuternicit SC IPTANA SA cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, înregistrată la Agenţia Pentru Protecţia Mediului Vrancea cu nr. 480 din 17.01.2011 ,

               în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

              Agenţia Pentru Protecţia mediului Vrancea decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 26.05.2011 că proiectul“ Modernizare DN 2N, km 52+800 – km 60+000 ( limita judeţul Vrancea ), Jitia-Bisoca si pod nou peste râul Ramnicu Sărat la km 53+300 “ propus a fi amplasat înintravilanul si extravilanul com. Jitia , jud. Vrancea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii:

 

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a)- proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr.2, pct. 10 e si 13 a

b)Caracteristicile proiectului :

b1)Mărimea proiectului : Modernizarea drumului in lungime de 2,716 km ( varianta 1) , pana la limita

cadastrala a jud. Vrancea , km 55+655, presupun realizarea unei structuri rutiere consolidate pentru partea carosabila si acostamente, realizarea lucrărilor de colectare si scurgere a apelor, realizarea de podeţe pentru descărcarea apelor, realizarea de protecţii a malurilor si a corpului drumului unde acesta se găseşte in apropierea apei, realizarea de lucrări de consolidare a versanţilor si a corpului drumului acolo unde este cazul.

Prin modernizarea sectorului de drum DN 2N, km 52+860- km 60+600 si realizarea noului pod la km 53+300, Jitia-Bisoca se doreşte de către administratorul drumului – DRDP Iaşi asigurarea legăturii intre cele 2 maluri ale râului Rimnicu Sărat, întrerupta de calamitatile din 2005  si realizarea unei structuri rutiere consolidate pe sectorul de drum din DN 2N rămas neconsolidat.

Lucrări de drum

Traseulse desprinde din DN 2N la km 52+939, prin intersecţie giratorie cu cale inelara simpla,  descrie o curba la dreapta cu raza de 80 m ce traversează râul Ramnicu Sărat, continua cu o curba de stânga cu R=60 m, sfârşind in punctul comun al celor doua variante la km 53+280 pe varianta 1. In continuare, traseul se desfasoara pe direcţia nord-est spre sud-vest pe un traseu sinuos, prin curbe si contracurbe ale căror raze au valori cuprinse intre 20 m si 300 m. Viteza de proiectare pe traseul proiectat variază de la 20 km/h la maxim 40 km/h. Lungimea traseului este de 341 m, pana in punctul unde variantele se suprapun. Lungimea totala a drumului ce urmează a fi modernizat, este de

2,716 km.

Profilul transversal

In profil transversal drumul proiectat are o latime minima de 7,0 m intre gardurile curţilor si construcţiilor

adiacente. Aceasta latime este compusa din parte carosabila încadrata de rigole carosabile si acostamente de

2x0,70 m, astfel incat sa fie evitate exproprierile, demolările de construcţii si mutările de utilitati.

Aceasta latime de minim 7,0 m a fost proiectata si pe zona împădurita pentru evitarea defrişărilor masive si

este compusa din 2x3,0 m parte carosabila si 2x0,50 m acostamente consolidate cu aceeaşi structura rutiera ca si

partea carosabila.

Unde spaţiul a permis s-a realizat un profil transversal cu parte carosabila 2x3,00 m, banda de încadrare

2x0,25 m si acostament cosolidat de 2x0,75 m.

Structura rutiera

Structura rutiera asfaltica proiectata este:

- Strat de uzura BAR 16 - 4,00 cm

- Strat de mixtura AB2 - 6,00 cm

- Strat de piatra sparta - 20,00 cm

- Strat de balast - 30,00 cm

- Strat de forma din balast - 15,00 cm

Scurgerea apelor

La marginea platformei drumului s-au prevăzut elemente de scurgere a apelor. Acestea sunt de tipul rigole

carosabile si santuri pereate, astfel incat acestea sa poată prelua apa de pe platforma drumului. Pe toate

deschiderile podului se vor monta guri de scurgere pentru preluarea si descărcarea apelor pluviale de pe partea carosabila. Acestea sunt de tipul :

Şanţ pereat + dren longitudinali;

Rigolă carosabilă din beton armat acoperită cu plăcuţe carosabile;

Taluz 2:3,

Lucrări de consolidare

La stabilirea soluţiilor de consolidare s-au avut in vedere următoarele:

- asigurarea elementelor geometrice ale platformei drumului;

- susţinerea platformei drumului;

- reducerea amprizei lucrărilor de terasamente;

- protecţia taluzelor relativ înalte (rambleu / debleu);

- asigurarea suportului pentru montarea unor elemente de siguranţa necesare circulaţiei auto;

Lucrări de sprijinire

Lucrările de sprijinire proiectate in lungul drumului au structura din beton simplu cu lungimi variabile si inaltimea elevaţiei cuprinsa intre 2 si 2,5 m si beton armat cu lungimi variabile si inaltimea elevaţiei cuprinsa intre 4,0 m si 2,5 m.

Acest tip de lucrări au fost necesare pentru limitarea suprafetelor ocupate de ampriza drumului si limitarea pe cat

posibil a exproprierilor de terenuri.

Sapaturile pentru ziduri se vor executa pe tronsoane alternative cu pereţi sprijiniţi.

Tronsoanele vor avea lungimea de 5.00m, intre ele fiind realizate rosturi de separaţie din doua foi de carton bitumat.

Pentru elementele din beton armat se va utiliza clasa de beton C30/37; pentru elementele din beton simplu clasa folosita este C25/30.

Barele de armatura utilizate sunt din PC52.

Pentru protecţia betonului in contact cu pamantul se executa hidroizolatia.

Pentru evacuarea apei la intradosul lucrărilor de sprijin se executa dren protejat cu geotextil cu rol anticontaminant,

evacuarea drenului facandu-se prin intermediul barbacanelor.

Fata văzuta a zidului va fi tratata arhitectonic prin amprentarea betonului cu ajutorul unor elemente montate pe cofraj.

Protecţia taluzelor prin înierbare

Protecţia taluzelor este necesara pe taluzuri stabile cu pante de min.1:2. Aceasta se va realiza prin finisarea si

insamantarea cu iarba.

Lucrări de pod

S-a optat pentru varianta pod in curba.

Pe aceasta varianta, in plan, podul se afla intr-o curba arc de cerc cu raza de 80.00 m.

Structura podului va fi din beton armat cu trei deschideri egale . In axul drumului podul va avea o lungimea de 59.90 m intre fetele zidurilor de garda ale culeelor.

Infrastructura va consta din:

- doua culei masive din beton si beton armat fundate direct, poziţionate (in plan) radial pe curba

- doua pile lamelare cu rigle din beton armat, fundate direct si poziţionate de asemenea (in plan) radial

pe curba.

Adâncimea de fundare a infrastructurilor va fi minim 4,50 sub cota talvegului.

Suprastructura podului va consta dintr-o reţea de grinzi prefabricate precomprimate cu armatura aderenta,

lungime variabila si h=0,93 m. In secţiune transversala reţeaua va cuprinde cate 9 grinzi pe deschidere. Lungimea

grinzilor variază de la 21.00 m pe exteriorul curbei la 18.60 m pe interiorul curbei.

Conlucrarea transversala a grinzilor se va realizează cu o placa de suprabetonare din beton armat

Transversal, podul va avea panta unica de 3% pe toata lungimea.

Partea carosabila pe pod va avea latimea de 7.80+2x0.50=8.80 m. Trotuarele vor avea 1.50 m fiecare.

Supralărgirea de 2x0.50 m va fi data simetric fata de axul caii.

Calea pe pod va fi alcătuita astfel:

- 4 cm + 4 cm – beton asfaltic cu bitum modificat BAP 16 m

- 2.5 cm - protecţie hidroizolatei din mortar asfaltic turnat MAT 8

- 0.5 cm – hidroizolatei

Trotuarele vor consta din:

- borduri din beton 15x25 cm

- lisa parapet pietonal de 25 cm latime

- parapet pietonal din ţeava rotunda

- parapet de siguranţa deformabil tip foarte greu cu protecţie foarte ridicata H4a (conform SR EN

1317/2000)

- beton de umplutura la trotuar din beton de clasa C25/30

- asphalt turnat ATD 8.

Pe toate cele trei deschideri ale podului se vor monta guri de scurgere pentru preluarea si descărcarea

apelor pluviale de pe partea carosabila.

Racordarea cu terasamentele se realizează cu sferturi de con pereate,scări si casiuri.

In spatele celor doua culei se vor monta placi de racordare cu terasamentele de 5.00 m lungime.

La capetele podului se vor executa casiuri si scări.

Lucrări hidrotehnice

Lucrările hidrotehnice propuse au ca scop asigurarea stabilităţii corpului drumului prin protecţia malurilor in

zonele in care drumul se desfasoara in lungul albiei râului Ramnicu Sărat, punerea in siguranţa a malurilor si

stabilizarea talvegului in zona podurilor.

Lucrările hidrotehnice necesare pentru protecţia drumului si a infrastructurii podului sunt:

- L = 365 m - ziduri din gabioane;

- L = 170 m - zid din beton.

Protecţia malului si a culeilor podului se face cu ziduri din gabioane atât pe malul drept cat si pe malul

stâng, iar inaltimea este variabila in lung. Zidul de gabioane este aşezat pe doua saltele de gabioane pentru

preluarea afuierilor si pe un filtru din geotextil pentru a preveni afundarea zidului.

Lungimea zidului de gabioane pe malul stâng este de 175 m si are o inaltime medie de

4.0 miar pe malul drept este de 190 m cu o inaltime medie de 3.0 m.

Zidul de gabioane de pe malul stâng se va realiza după demolarea zidului de gabioane existent deoarece

acesta este degradat.

Zidul din beton este realizat pe o lungime de 170 m si are rol de apărare a rambleului drumului ce iese spre

albie pentru evitarea exproprierilor.

Pentru asigurarea unei scurgeri rectilinii se va realiza o calibrare a albiei pe toata latimea acesteia, la o cota

a talvegului rezultata din calculele hidraulice. Calibrarea albiei se va realiza in amonte de pod pe o lungime L = 190 m si in aval de pod pe o lungime de L = 75 m.

Amenajare prag de fund

Pentru asigurarea stabilităţii albiei si prevenirea coborârii talvegului , se va executa un prag de fund îngropat. Pragul este alcătuit din gabioane si saltele din gabioane si se va incastra in malul stâng in zidul de gabioane proiectat iar pe malul drept se va incastra in terenul natural, zona încastrării fiind protejata cu piatra bruta. Pragul are o fundaţie alcătuita dintr-un gabion de 1,5 m latime pozat pe o saltea din gabioane de 3 m latime, peste care se va aşeza un rând de saltele din gabioane de 5 m latime. Întreaga structura va fi pozata pe un filtru din geotextil.

b2)Cumularea cu alte proiecte : nu sunt alte lucrări in zona ,

b3)Utilizarea resurselor naturale : nu este cazul ,

b4)Producţia de deşeuri : deşeuri specifice rezultate din dezafectarea vechiului pod si construirea celui nou ( deşeuri din construcţii si demolări – beton, pamant si pietre, materiale feroase -; deşeuri de ambalaje( bidoane metalice de la vopsea, grund) ,

b5)Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : pot apărea emisii reduse cantitativ pe perioada dezafectării si a construirii podului nou si de la mijloacele de transport,

b6)Riscul de accident , ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c)Localizarea proiectelor :

  c1) Utilizarea existenta a terenului : folosinţa actuala a terenului – zona cai de comunicaţie rutiera de interes naţional si zona de siguranţa a DN,

  c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona , calitatea si capacitatea regenerativa a acestora : nu este cazul ,

  c3)  Capacitatea de absobtie a mediului , cu atenţie deosebita pentru ;

       a) zonele umede ; nu este cazul ,

       b) zonele costiere : nu este cazul ,

       c) zonele montane si împădurite : nu se fac defrişări ,

       d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul ,

       e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare , cum sunt : zone de  

       protecţie a faunei piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : nu este amplasat in arie protejata sau  in vecinătate ,

       f) zonele de protecţie speciala : nu este cazul .

       g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite   

       : nu este cazul ,

       h) ariile dens populate : nu este cazul ,

       i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul

d)Caracteristicile impactului potenţial :

  d1) Extinderea impactului  : aria geografica si numărul de persoane afectate : impactul asupra  

  mediului in urma implementării proiectului va fi pozitiv ,

  d2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul,

  d3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie a proiectului impactul   

  asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ sau minim daca se vor respecta masurile  

   privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate in memoriul tehnic),

  d4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa,

  d5) Durata , frecventa si reversibilitatea impactului : perioada de expunere va fi redusa ,   

   întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. In perioada de   

   execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării  

   lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru , calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  

   parametrii anteriori.

 

II. Condiţiile de realizare a proiectului :

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului , elaborat de SC IPTANA SA , a legislaţiei de mediu in vigoare, a avizului de gospodărire a apelor nr. 75 din 27.04.2011 emis de Administraţia Bazinala de Apa Siret si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 154 / 28.12.2010 emis de Consiliul Judeţean Vrancea.

- Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor si funcţionarii obiectivului se vor lua toate  masurile si se vor realiza toate lucrările necesare pentru protecţia calităţii apelor si prevenirea poluării accidentale ale apelor subterane si de suprafaţa.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele sanitare, PSI, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor in vigoare .

- Este obligatoriu sa luaţi masuri de protejare a arborilor situaţi limitrof amplasamentului, interzicându-se distrugerea sistemului radicular al acestora.

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati de specialitate autorizate).

- Se va reface cadrul natural pentru suprafeţele de teren ocupate temporar, la terminarea lucrărilor.

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse ( deşeuri inerte din demolări, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile OUG nr. 78 / 2000 privind regimul deşeurilor, cu modificările si completările ulterioare.

- Se interzice depozitarea materialelor de construcţii si a deşeurilor rezultate in spatii neamenajate in acest scop.

- Se vor asigura condiţii pentru depozitarea temporara a materialelor de construcţii si a reziduului de şantier astfel incat sa nu creeze disconfort in zona.

- După terminarea lucrărilor, constructorul are obligaţia eliberării amplasamentului de orice fel de obstacole (resturi materiale, anrocamente, grămezi de pamant, etc.) si readucerea la starea iniţiala.

 • Investiţia va respecta strict proiectul si masurile de protecţie a mediului prevăzute de proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
 • Se vor lua masuri specifice de protecţie a mediului pe perioada realizării proiectului de investiţii (împrejmuire cu panouri, recipiente de colectare a deşeurilor, etc.).
 • Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor.
 • Managementul deşeurilor generate de lucrările de construcţie va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările.
 • Deşeurile rezultate in urma lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate temporar in containere metalice acoperite sau pe platforme de depozitare temporara si transportate la o platforma de deşeuri inerte autorizata, numai in baza avizului Primăriei comunei Jitia ; transportul acestor tipuri de deşeuri se va face de către o societate specializata autorizata cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Deşeurile industriale reciclabile rezultate in perioada lucrărilor de construcţii  (metalice  feroase , hârtie - carton, plastic - PET, ambalaje (bidoane metalice de la vopsea, grund ) vor fi colectate /stocate temporar pe tipuri, in recipiente speciale, in vederea valorificării prin societati autorizate specializate.
 • Deşeurile menajere generate in perioada lucrărilor de construcţii vor fi colectate / stocate temporar in pubele cu capac si eliminate prin firme de salubrizare autorizate.
 • Se interzice utilizarea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp.
 • Se va separa zona de lucru cu panouri demontabile in scopul împiedicării accesului autovehiculelor si a persoanelor neautorizate.
 • Pe parcursul lucrărilor de construcţii se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va împrejmui şantierul in scopul reducerii emisiilor de pulberi in suspensie si sedimentabile.
 • In situaţia in care se fac lucrări de decopertare, stratul de sol fertil decopertat va fi depozitat in condiţii corespunzătoare in vederea utilizării lui pentru imbunatatirea calităţii unor terenuri degradate sau la refacerea unor zone afectate, numai după obţinerea acceptului autoritatilor de specialitate.
 • Execuţia lucrărilor de terasamente se va face cu respectarea operaţiunilor de separare a stratului vegetal (unde este cazul) de restul terasamentelor, spre a fi refolosit la redarea terenului ocupat temporar la starea iniţiala de calitate.
 • Terenul ocupat temporar de organizarea de şantier nu se va decoperta ci se va proteja prin aşternerea geomembranei, peste care se va aşterne un strat de 10-15 cm. balast.
 • Alimentarea cu carburanţi , repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate.
 • Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor; astfel toate utilajele vor fi atent verificate;
 • Organizarea de şantier va dispune de o toaleta ecologica. Constructorul va avea in vedere întreţinerea toaletei ecologice, prin contract cu o firma autorizata.
 • La parasirea incintei organizării de şantier , rotile autovehiculelor se vor curata.
 • Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.
 • Nu se vor depozita materiale si deşeuri in albia apelor de suprafaţa sau pe malurile acesteia.
 • Materialele fine(pamant, balast, nisip ) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.
 • Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

-   Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.

-   Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor    

    accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

-   Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.

-   Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului  

    despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar     

     APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG   

     nr.445/2009.

-    Nerespectarea prevederilor deciziei APM Vrancea atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz.

-  La finalizarea proiectului autoritatea competenta pentru protecţia mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare .

                     

Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :

 • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265 / 2006 modificata si completata cu OUG nr. 164/2008 ( M.O. 1196 / 30.12.2005 si M.O. 586 /  06.07.2006 );
 • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 • Ordinul M.A.P.P.M nr. 462 / 1993 privind Condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei
 • Legea nr. 27/2007 pentru aprobarea OUG nr.61/2006 de modificare a legii nr. 426 / 2001 de aprobare a Ordonanţei 78 / 2000 privind regimul deşeurilor;
 • HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României.
 • Legea 465 / 18.07.2001 (M.O. 422 din 30.07.2001) pentru aprobarea O.U.G. 16 / 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile (M.O. 66 / 07.02.2001);
 • Legea 431 / 27 10 2003 privind aprobarea O.U.G. 61 / 2003 pentru modificarea alin. 2 al art. 7 din OUG 16 / 2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile;
 • Hotărârea de Guvern 235/2007 (M.O. 199 / 22.03.2007), privind gestionarea uleiurilor uzate
 • Ordinul MMGA 927 / 06.10.2005 ( M.O. nr. 929 / 18.10.2005) privind  procedura de raportare a datelor referitoare la deşeurilor şi deşeurilor de ambalaje;
 • Ordinul M.A.P.P.M. 756 / 1997 (a valorilor de referinţă pentru urme de elemente chimice în soluri prin punctele de măsurare indicate de inspectorul de control) si M.O.303 / 06.11.1997, pentru aprobarea Reglementarii privind  evaluarea poluării mediului; 
 • O.U.G. 196 / 22.12.2005 ( M.O. 1193 / 30.12.2005 ) privind Fondul pentru mediu , aprobata prin Legea nr. 105 / 2006 .
 • Hotărârea de Guvern nr. 352 / 21.04.2005 privind modificarea si completarea H.G. 188 / 2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
  • Legea 86 / 10.05.2000 (M.O.244 / 22.05.2000) pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justiţie in probleme de mediu, semnata la Arhus la 25.01.2005.

 

- Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediuluişi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.    


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.