Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Proiectul deciziei etapei de incadrare

Detalii

Autor: APM Vrancea,
Adăugat: 2014-02-13 14:10:02
Ultima actualizare: 2014-02-13 14:10:02

PROIECTUL DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

Afisat in data de 13.02.2014

 

 

       Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de catre  STRIMBEI IONEL si STRIMBEI MIRELA  din com. Dumbraveni, jud. Vrancea, inregistrata la APM Vrancea cu nr. 10945 din 09.12.2013, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

APM Vrancea decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 13.02.2014, ca proiectul ,, Construire spalatorie ( C1), magazine + bar la parter si locuinta la etaj ’’ propus a fi amplasat in com. Dumbraveni, sat Dumbraveni, T 18, P 563, 564, jud. Vrancea nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

 

Justificarea prezentei decizii :

 

 1. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreazain prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2,  pct. 10  b);

b) Caracteristicile proiectului

1) Marimea proiectului:

   LUCRARI PROPUSE

Pe terenul in suprafata de 466 mp vor fi amplasate două construcţii având regim de înălţime parter, respectiv parter+etaj, în care vor funcţiona o spălătorie (cu două boxe şi un vestiar) cu suprafata de 82,53 mp, un magazin şi un bar (cu anexele specifice activităţii de alimentaţie publică) la parter cu suprafata de 145,63 mp, iar la etaj o locuinţă (cu living, dormitor, bucătărie şi grup sanitar). Accesul se va face direct din drumul comunal (str. Cartierul Nou).

Dimensiunile maxime în plan ale spălătoriei auto ( C1) sunt:

- 11,035 m pe latura de sud, respectiv 8,06 m latura de vest;- regimul de înălţime – PARTER.

Sistem constructiv

Fundaţiile vor fi de tip izolate sub stâlpi cu grindă de legătură între ele şi vor fi realizate din beton armat turnat monolit.

Structura de rezistenţăse va realiza cu stâlpi, grinzi şi pane din profile metalice.

Pereţiiexteriori vor fi realizaţi din panouri termoizolante.

Acoperişulva de tip şarpantă metalică cu învelitoare din panouri termoizolantecu tablă tip LINDAB.

FINISAJE

Pentru finisarea interioară şi exterioară au fost alese materiale de bună calitate, care au garanţie oferită de producător. Astfel:

 • pardoseala – beton sclivisit;
 • pereţii sunt finisaţi cu tencuială netedă, vopsiţi cu culoare de tip Dispersit (lavabilă);
  • tâmplăria interioară – P.V.C. cu geam termopan.

Dimensiunile maxime în plan ale magazinului şi barului sunt:

- 10,765 m pe latura de nord, respectiv 18,275 m latura de vest;

- regimul de înălţime – P+1E.

Sistem constructiv

Fundaţiilese vor realiza de tip izolate sub stâlpi, cu grindă de legătură între ele, realizate din beton armat.

Adâncimea de fundare se va corela în funcţie de natura terenului bun de fundare după executarea săpăturii şi va fi de minim 90 cm de la cota terenului.

Structura de rezistenţăse va realiza din stâlpi, grinzi şi pane din profile metalice.

Planşeulpeste parter se va realiza tip ortrotop, cu structură metalică, panouri termoizolante cu grosimea de 10 cm, placă de beton cu grosimea  de 8 cm, armat cu plasă sudată de Ø8, cu ochiuri de 10x10. Atât la parter cât şi  la etaj, se va realiza tavan fals din ipsos armat.

Pereţiiexteriori se vor realiza din panouri termoizolante căptuşite cu vată minerală, ipsos armat şi termoizolaţie de 10 cm grosime cu polistiren F16.

Pereţii interiorise vor realiza din ipsos armat cu grosimea de 10 cm, captuşiţi cu vată minerală, realizaţi pe structură uşoară metalică.

Acoperişul- va fi de tip şarpantă metalică cu învelitoare din panouri termoizolante + tablă tip Lindab.

FINISAJE      

Principalele finisaje ale clădirii proiectate sunt:

a) PARTER – MAGAZIN+BAR:

- pardoseala in magazin, bar, holuri şi grupuri sanitare - gresie Ceramica casalgrande Padana 20 x 20 x 14 - 15 mm antiderapantă culoare Garda, calitatea I;

- pardoseala in magazii şi vestiare – beton sclivisit;

- pereţii interiori se vor finisa prin tencuieli, gleturi şi zugrăveli obişnuite;

 - pereţii în grupurile sanitare se vor placa cu faianţă de culoare albă pe toată înălţimea;        

- tâmplăria interioară se va realiza din PVC;

- tâmplăria exterioară se va realiza din aluminiu cu geam termopan.

b) ETAJ – LOCUINŢĂ:

- pardoseala in bucătărie, pe hol şi în grupul sanitar - gresie Ceramica casalgrande Padana 20 x 20 x 14 - 15 mm antiderapantă culoare Garda, calitatea I;

- pardoseala în dormitor şi living - parchet laminat acoperit parţial cu covoare;

- pereţii interiori se vor finisa prin tencuieli, gleturi şi zugrăveli obişnuite;

- pereţii la bucătărie şi în grupul sanitar se vor placa cu faianţă de culoare albă pe toată înălţimea;        

- tâmplăria interioară se va realiza din PVC;

- tâmplăria exterioară se va realiza din PVC cu geam termopan.

Alimentarea cu energie electrică– se va face din reţeaua electrică din zonă în baza unui proiect întocmit de S.C. ELECTRICA .

Corpul de clădire C1 (spălătoria) va dispune de instalaţii sanitare, instalaţii electrice de iluminat, prize monofazate şi forţă pentru alimentarea electromotoarelor trifazate.

Corpul de clădire C2 (magazin+ bar şi locuinţă) va dispune instalaţii termice, sanitare, electrice de iluminat şi prize monofazate.

Alimentarea cu apă rece– necesară pentru consum menajer se va face din reţeaua de distribuţie a localităţii.

Apa caldă menajeră – pentru igiena personalului şi pentru consum tehnologic este preparată în centrala termică proprie cu funcţionare pe curent electric.

Canalizarea apelor uzate

Apele uzate sunt ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, camera pentru materiale de curătenie şi de la bucătărie şi evacuarea lor se va face în bazin septic betonat vidanjabil. Apele provenite din rigolele de scurgere de la spălătoria auto se vor colecta într-un separator de produse petroliere. După tranzitarea separatorului apa uzată este evacuată în bazinul septic betonat vidanjabil.        

2) Cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul

3) Utilizarea resurselor naturale : - nu este cazul

4) Productia de deseuri:- Deşeurile generate în timpul lucrărilor de construcţii se vor depozita controlat şi vor fi preluate, în vederea valorificării sau eliminării, de societăţi autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort : - reduse, doar la faza de lucrari.

6) Riscul de accident, tinandu-se seama de substantele si tehnologiile utilizate : titularul de proiect va lua masuri in vederea prevenirii accidentelor.

c) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului :

Terenul este situat in intravilanul satului Dumbraveni, com. Dumbraveni si este proprietatea sotilor Strimbei, conform Certificatului de Urbanism nr. 66/18.11.2013.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: - nu este cazul.

3) Capacitatea de adsorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru :

   a)   Zonele umede – nu este cazul;

   b)   Zonele costiere – nu este cazul;

   c)   Zonele montane si cele impadurite – nu este cazul;

d)   Parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

   e)  Ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare, cum sunt : zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate : - nu este cazul;

   f)   Zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea  a III – a- zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996,  cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica : – nu este cazul;

  g)  Ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite : - nu este cazul;

   h)  Ariile dens populate : - nu este cazul;

   i)   Peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica : - nu este cazul.

 

d) Caracteristicile impactului potential

1) Extinderea impactului : aria geografica si numarul persoanelor afectate : - nu este cazul.

2) Natura transfrontiera a impactului : - nu este cazul.

3) Marimea si complexitatea impactului: - in perioada de executie a proiectului impactul va fi nesemnificativ sau minim daca se respecta toate masurile de protectie a mediului.

4) Probabilitatea impactului : - nesemnificativ.

5) Durata,frecventa si reversibilitatea impactului: perioada de expunere va fi redusa ,    întrucât poluanţii se vor manifesta pe tronsoane ale lucrărilor de execuţie. In perioada de   execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor si închiderii fronturilor de lucru , calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la  parametrii anteriori.

 

Conditiile de realizare a proiectului:

 

 • Investitia se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare, a avizelor de specialitate  si a indicatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr. 66 din 18.11.2013 eliberat de Primaria Comunei Dumbraveni, jud. Vrancea.
 •  Se vor asigura conditii pentru depozitarea temporara a materialelor de constructie  astfel incat sa nu afecteze traficul rutier si sa nu creeze disconfort in zona. 
 • Pe tot parcursul executiei lucrarilor si functionarii obiectivului se vor lua  toate masurile si se vor realiza toate lucrarile necesare pentru protectia calitatii solului si apelor subterane si prevenirea poluarii accidentale.
  • Se vor respecta masurile de protectie a mediului prevazute in proiect in scopul reducerii la minim a impactului asupra mediului.
  • Nu se vor face depozite de materiale sau deseuri in afara perimetrului detinut de titular.
  • Prezentul act nu se refera la partea de rezistenta si stabilitate a lucrărilor de investiţii.
  • Se va respecta strict proiectul si masurile de protectie a mediului prevazute in proiect, in scopul reducerii la minim a impactului asupra factorilor de mediu.
  • Prezentul act nu exonerează de răspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor  accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .
  • Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului.
  • Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare iar APM Vrancea va aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG  nr.445/2009.

   

  • Pe toata durata realizării si funcţionarii obiectivului se vor respecta următoarele prevederi legale :
   • O.U.G. nr. 195 / 2005 privind protecţia mediului, cu modificarile, completarile si aprobarile ulterioare;
   • STAS 10009 / 1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;
   • Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

   

   

  Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.